Kijów przygotowuje się do 22. rocznicy Konstytucji

Kijów przygotowuje się do 22. rocznicy Konstytucji
Kijowska Miejska Administracja Państwowa zatwierdziła plan wydarzeń 22. rocznicy Konstytucji Ukrainy.

 

Niniejszy plan działań zatwierdzono na podstawie Dekretu Prezydenta Ukrainy z 28.03.2018 nr 91/2018, poinformowała Kijowska Miejska Administracji Państwowej.

Od 15 czerwca w Miejskiej Specjalistycznej Bibliotece Młodzieżowej "Młoda Gwardia" zorganizowana zostanie wystawa materiałów "Ochrona naszej państwowości", która będzie czynna do 30 czerwca.

W dniach 20 - 30 czerwca odbędzie się wystawa "Konstytucja - fundament państwa prawa" w Bibliotece Publicznej imienia Łesi Ukrainki.

W okresie 21 - 28 czerwca we wszystkich dzielnicach Kijowa odbędzie się szereg uroczystości w związku z obchodami 22. rocznicy Konstytucji Ukrainy, złożenie kwiatów pod pomnikami i monumentami wybitnych przywódców historycznych państwa ukraińskiego z udziałem przedstawicieli organów władzy wykonawczej, samorządu terytorialnego, społeczeństwa.

Od 25 do 26 czerwca odbędą się warsztaty informacyjno-edukacyjne i atrakcje artystyczne w obozach rekreacyjnych dla dzieci.

27 czerwca w parku "Międzynarodowym" odbędzie się uroczysty koncert "Młodzież za Konstytucję Ukrainy". W ten dzień również przeprowadzona zostanie dyskusja w pobliżu wystawy książek "Ochrona państwowości" oraz akcja informacyjna "Prawny alfabet państwa" w Centralnej Bibliotece dla dzieci im. Szewczenki miasta Kijowa.

28 czerwca odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem hetmana Filipa Orlika.

Również w tym dniu, z udziałem najlepszych amatorskich zespołów artystycznych miasta Kijowa na "Piewczeskim Polu" w Pieczerskim Parku Krajobrazowym dla mieszkańców i gości miasta zorganizowany zostanie świąteczny program koncertowy. W kijowskich parkach "Zwycięstwa", "Partyzanckiej chwały", "Hydroparku", Hołosijewskim Parku Kultury i Wypoczynku im. Rylskiego, Centralnym Parku Kultury i Wypoczynku zorganizowane zostaną świąteczne festyny, programy koncertowe i inne atrakcje.

Przez cały czerwiec będą odbywać się wystawy książek, przeglądy literatury, konferencje czytelnicze i inne wydarzenia edukacyjne w rejonowych bibliotekach miasta. W czytelni Archiwum Państwowego miasta Kijowa zorganizowana zostanie wystawa archiwalnych dokumentów "Z okazji 22 rocznicy Konstytucji Ukrainy".

Plan wydarzeń zatwierdził również przeprowadzenie działań w zakresie zagospodarowania i uroczystego wystroju Kijowa oraz innych spraw organizacyjnych. W szczególności, jednostkom strukturalnym polecono do 25 czerwca uporządkować obiekty dziedzictwa kulturowego, przeprowadzić konserwację zabytków i miejsc pochówku osób poległych w walce o wolność i niepodległość Ukrainy, do 28 czerwca wywiesić flagę państwową Ukrainy na budynkach i latarniach ulicznych w Kijowie.

W miejscach przeprowadzenia imprez okolicznościowych zostanie zabezpieczona ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dyżury pogotowia ratunkowego.

Jak podkreślają w KMAP w czasie przygotowania i prowadzenia wydarzeń możliwe są ograniczenia w ruchu drogowym, a także zmiany w pracy miejskiego transportu publicznego.

Konstytucja Ukrainy przyjęta została na piątej sesji Rady Najwyższej Ukrainy 28 czerwca 1996 roku.

Artykuły powiązane