IO donosi (09.06.2018): W Petersburgu rozpoczęło szkolenie nowej partii dywersantów dla działań na terenach Donbasu

IO donosi (09.06.2018): W Petersburgu rozpoczęło szkolenie nowej partii dywersantów dla działań na terenach Donbasu
Według informacji grupy Informacyjny Opór, funkcjonariusze FSB Federacji Rosyjskiej przeprowadzają wzdłuż granicy ukraińsko-rosyjskiej w obwodzie kurskim (FR) systemowe działania skierowane na załączenie wcześniej zwerbowanych obywateli ukraińskich do aktywnego udziału w zabiegach wspierających Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM//UPC MP) na terenach Ukrainy.

 

Zwerbowani to głównie ulegli szantażowi i kompromitującym informacjom, jak przykładowo przemytnicy. Działania wspierające UKP PM są prowadzone ze względu na możliwe nadanie autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Według posiadanych informacji, również na punktach kontrolnych granicy ukraińsko-rosyjskiej po stronie rosyjskiej, działający pod przykrywką funkcjonariusze oraz agenci FSB FR przeprowadzają systemowe działania polegające głównie na wywieraniu presji i sugestiach psychologicznych oraz indoktrynacji ideologicznej. Dotyczy to głównie osób często przekraczających granicę, posiadających rodzinę w Rosji zazwyczaj osób starczych, a w pierwszej kolejności – kobiet. Podstawową tezą ogrywaną i sugerowaną jest za wszelką cenę niedopuszczenie do „rozłamu w Kościele” (mając na myśli Rosyjski Kościół Prawosławny, którego częścią jest UKP PM) „łączącym bratnie narody słowiańskie”.

W środowiskach greckich i diaspory greckiej na całym świecie, wykorzystując potencjał „SAE – Światowej Rady Greków Za Granicą” (World Council of Hellenes Abroad) i Iwana Sawwidi – koordynatora jej oddziału „Peryferia krajów byłego ZSRR”, prowadzona jest kampania informacyjna, skierowana na rozpropagowanie idei, według której rdzennym ludem półwyspu Krym są Grecy, a nie Tatarzy Krymscy. Kampania jest koordynowana przez przedstawicieli FSB FR.

Mieszkańcy miasta Roweńky na okupowanych terenach obwodu ługańskiego („ŁRL”) masowo wyrażają swe niezadowolenie „nowościami” wprowadzanymi w dziedzinie medycyny i związanymi z obowiązkiem poddania się kontroli medycznej przed oficjalnym zatrudnieniem. Przy czym badania lekarskie są płatne – wartość badania to odpowiednik 800 hrywien.

W drugim półroczu b.r. „Rada Ludowa ŁRL-u” zaplanowała przyjęcie nowych „ustaw”: „O podstawach państwowej polityki młodzieżowej” oraz „O systemie patriotycznego wychowania obywateli ŁRL-u”. Oprócz tego „Rada Ministrów ŁRL” opracowała i w najbliższym czasie ma zamiar przyjąć „republikańskie programy” „duchowego wychowania studentów ŁRL w okresie do roku 2020” oraz „patriotycznego wychowania dorastającego pokolenia ŁRL w okresie do roku 2020”. Zgodnie z polityką prowadzoną w tym kontekście, do końca bieżącego roku zaplanowano zorganizowanie 1 566 przedsięwzięć i imprez z udziałem młodzieży szkolnej i studentów na stale mieszkających na terenach obwodu ługańskiego. Przy czym w celu zwiększenia ilości uczestników tych akcji – mieszkańców kontrolowanych przez Ukrainę terenów obwodu ługańskiego, przewidywane jest prowadzenie kampanii informacyjnych, popularyzujących tego rodzaju imprezy i przedsięwzięcia.

W Centrum Szkoleń Taktycznych i Ogniowych „Partyzant” („Partizan” – miasto Petersburg, FR) przeprowadzono nabór i rozpoczęto szkolenia nowej partii „ochotników” do udziału w działaniach bojowych na wschodzie Ukrainy w składzie rosyjskich wojsk okupacyjnych. Nauczanie nowego kursu „ochotników” rozpoczęto 1 czerwca i ma ono trwać do 31 sierpnia. Program szkoleń jest następujący: kurs topografii i orientacji w terenie, medycyna taktyczna, kurs survivalowy, kurs specjalny „Partyzant” – prowadzenie walk ulicznych i walk w lesie, szkolenie ogniowe z wykorzystaniem różnego rodzaju broni strzeleckiej. W ciągu ostatnich czterech lat wspomniane Centrum Szkoleniowe wyspecjalizowało się w przeszkalaniu dywersantów według programu specjalnego. Pozwala to w krótkim terminie nauczyć „kursantów” podstaw działań dywersyjno-terrorystycznych. Absolwenci Centrum są później mianowani dowódcami grup dywersyjno-rozpoznawczych (DRG), wykonują również funkcje instruktorów w jednostkach, wchodzących do składu rosyjskich wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu. W czasie istnienia Centrum przeszkolono ponad 400 terrorystów, z czego większość została nagrodzona „medalami i orderami” samozwańczych republik „Ł/DRL”. Centrum zostało zarejestrowane pod adresem: m. Petersburg, ul. Drezdenskaja 20, Tel. 89213524578, 89112012177. Kierownikiem Centrum jest urodzony w roku 1978 obywatel FR Denis Wasiljew.

sprotyv.info

Artykuły powiązane