Ukraina złożyła do MTS memorandum z dowodami w ramach sprawy przeciwko Rosji

Ukraina złożyła do MTS memorandum z dowodami w ramach sprawy przeciwko Rosji
"Memorandum zawiera nadzwyczajną, jak dla praktyki sądowej, ilość dowodów".

 

Ukraina 12 czerwca złożyła do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ pisemne memorandum w ramach sprawy przeciwko Rosji o naruszeniu przez nią Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu oraz Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Czytamy o tym na Facebooku prezydenta Petra Poroszenki.

"Bardzo symbolicznym jest fakt, że Międzynarodowy Trybunał ONZ określił dokładnie 12 czerwca - Dzień Rosji - do złożenia memorandum" - poinformował Poroszenko. Dodał, że jest to ważny etap w udowodnieniu tego, że "za swoje bezprawne działania Federacja Rosyjska poniesie odpowiedzialność".

"Do tego potrzebna jest pozycja Międzynarodowego Trybunału ONZ, który zapewni właściwą ocenę działań Federacji Rosyjskiej i nie pozostawi im możliwości ukrywania się przed odpowiedzialnością za kolejnymi manipulacjami i krzycząc "to nie my" i "nas tam nie ma". Memorandum zawiera nadzwyczajną, jak dla praktyki sądowej, ilość dowodów. Zrobiliśmy to, aby nikt już nie miał wątpliwości, że Rosja popełniła czyn karalny i powinna ponieść za to odpowiedzialność. Przed nami jest jeszcze dużo pracy, aby doprowadzić do prawdy, ale prawda jest po naszej stronie i dlatego będziemy jej bronić i chronić wszystkimi odpowiednimi środkami", - oświadczył.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin poinformował, że memorandum składa się z 29 tomów i zawiera 17500 stron, o wadze około 90 kg.
Rosja musi złożyć swoją odpowiedź na memorandum do 12 lipca 2019 roku.

Przypomnijmy, że 19 kwietnia 2017 roku MTS wydał tymczasową decyzję na wniosek Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej. Według opinii sędziów, dowody Ukrainy o finansowaniu przez Rosję terroryzmu są niewystarczające, dlatego odmówiono środków tymczasowych w tej części wniosku.

W tym samym czasie sąd postanowił o środkach tymczasowych w drugiej części pozwu - o dyskryminacji mniejszości etnicznych Ukraińców i Tatarów krymskich na tymczasowo okupowanym Krymie. W szczególności, nakazał on Rosji umożliwienie działalności Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego (lokalna rada Tatarów krymskich – przyp. red.) i zapewnić dostęp do nauki w języku ukraińskim na Krymie.

Zarówno na Rosji jak i na Ukrainie ciąży obowiązek unikania naruszenia konwencji o dyskryminacji rasowej. Również sąd zażądał, aby zrobić wszystko, by rozwiązać konflikt w Donbasie drogą pokojową.

Artykuły powiązane