Jak Ukraińcy oceniają swoje zdrowie

Jak Ukraińcy oceniają swoje zdrowie
Według stanu na maj 2018 r., 37% badanych dorosłych mieszkańców Ukrainy oceniło swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre, 42% - jako przeciętne (ani dobre, ani złe), 19% - jako złe lub bardzo złe.

 

Świadczą o tym wyniki badań, które od 18 do 30 maja 2018 roku przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS).

Jak czytamy w komunikacie, KMIS śledzi dynamikę samooceny stanu zdrowia ludności Ukrainy, począwszy od 1995 roku. Jak świadczą dane z badań, w ciągu ostatnich pięciu lat poziom zdrowia mieszkańców Ukrainy pozostaje praktycznie bez zmian: w porównaniu z 2013 rokiem badania nie odnotowują ani poprawy, ani statystycznie znaczącego pogorszenia w tym, jak mieszkańcy Ukrainy oceniają stan swojego zdrowia. Jednak w porównaniu z 1995 rokiem widać, że poziom samooceny stanu zdrowia wzrósł.

1530626386 5743

Jak poinformowano, na stan zdrowia mogą wpływać różne czynniki, w szczególności wiek, płeć, poziom dobrobytu materialnego, miejsca zamieszkania, inne czynniki.

1530626402 8526

W pierwszej kolejności, stan zdrowia jest ściśle związany z wiekiem: im starszy człowiek, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie miał te lub inne problemy ze zdrowiem. Według połączonych danych z badań, przeprowadzonych w ciągu dwóch lat (maj 2015 - maj 2017), wśród młodzieży w wieku od 18 do 29 lat zdrowymi czuje się 69%, w wieku od 30 do 39 lat - 55%, od 40 do 49 lat - 40%, od 50 do 59 lat - 26%, od 60 do 69 lat - 13%, a wśród w wieku powyżej 70 - tylko 8%.

1530626426 6503

Na samoocenę stanu zdrowia wpływa również płeć: we wszystkich grupach wiekowych mężczyźni oceniają swoje zdrowie nieco lepiej, niż kobiety: w sumie, wśród wszystkich mężczyzn od 18 lat i starszych, jako zdrowych nazwało siebie 45%, wśród kobiet - 33%.

Nadal utrzymuje się silny związek między stanem zdrowia i poziomem dobrobytu: im wyższy poziom materialny życia, tym więcej tych, którzy cieszą się dobrym zdrowiem. Według badań z lat 2015 - 2018, wśród mniej zamożnych (tych, którzy nie mają pieniędzy nawet na jedzenie), zdrowymi nazwało siebie tylko 22%, wśród osób z relatywnie wysokim poziomem materialnym dobrobytem (mogą pozwolić sobie na zakup drogich rzeczy) - 70%. To znaczy, że najwyższy poziom dobrobytu zapewnia najlepsze możliwości dbania o własne zdrowie, zarówno w profilaktyce chorób, jak i leczeniu.

1530626447 9255

Odsetek tych, którzy czują się zdrowymi jest nieco wyższy w miastach (40%) niż na wsi (34%). Może to być związane z warunkami pracy i poziomem dobrobytu materialnego (który jest lepszy w miastach niż na wsi), jak i z dostępnością usług w zakresie ochrony zdrowia (w miastach jest lepiej rozwinięta sieć instytucji leczniczych ).

Stan zdrowia jest istotnym warunkiem szczęścia: wśród tych, którzy cieszą się bardzo dobrym zdrowiem - szczęśliwymi, czuje się 87%, wśród tych, którzy mają bardzo słabe zdrowie za szczęśliwych uważa się zaledwie 19%.

1530626471 8860
W maju 2018 roku metodą osobistego wywiadu zankietowano 2025 respondentów, którzy mieszkają w 108 gminach wszystkich regionów Ukrainy (z wyjątkiem AR Krym) wybranych przypadkowo, reprezentujących ludności Ukrainy w wieku od 18 lat.

W obwodach ługańskim i donieckim badania przeprowadzono tylko na terenach, które są kontrolowane przez Ukrainę.

Artykuły powiązane