Osoby niepełnoletnie będą mogły samodzielnie wyjeżdżać z Ukrainy

Osoby niepełnoletnie będą mogły samodzielnie wyjeżdżać z Ukrainy
Gabinet Ministrów Ukrainy uprościł przekraczanie granicy państwowej dla Ukraińców poniżej 16 roku życia.

 

Odpowiednie rozporządzenie Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu w środę, przekazuje UNN.

W szczególności dopuszcza się do opuszczenia kraju samolotem w towarzystwie przedstawicieli linii lotniczych osób, które nie ukończyły 16 lat (za zgodą rodziców).

W memorandum do dokumentu podkreśla się, że taką decyzję podjęto zgodnie z zalecaną praktyką Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego.

Uproszczono również wyjazd za granicę dzieci urodzone za granicą przekraczające granicę w towarzystwie samotnej matki.

Ich wyjazd jest dozwolony w przypadku przedłożenia aktu urodzenia dziecka, wydanego przez właściwy organ obcego państwa, nie zawierającego informacji o ojcu dziecka, zalegalizowanego apostille, a także bez jakiegokolwiek dodatkowego zaświadczenia w przypadkach przewidzianych w umowie międzynarodowej Ukrainy.

Artykuły powiązane