Rada Najwyższa Ukrainy wezwała UE do opracowania nowej strategii wsparcia wobec Ukrainy

Rada Najwyższa Ukrainy wezwała UE do opracowania nowej strategii wsparcia wobec Ukrainy
Rada Najwyższa Ukrainy wezwała instytucje Unii Europejskiej do wspierania maksymalnego wykorzystywania możliwości integracyjnych Ukrainy z wewnętrznym rynkiem UE i opracowania nowej strategii wsparcia Kijowa.

 

Odpowiednie rozporządzenie nr. 8551 „O zwróceniu się Rady Najwyższej Ukrainy do instytucji UE w celu pogłębienia współpracy między Ukrainą a Unią Europejską” poparło 223 deputowanych, informuje "Ukraińska Prawda".

Rada Najwyższa Ukrainy oczekuje od UE potwierdzenia „strategicznej roli Ukrainy jako państwa partnerskiego w dostawach gazu do Unii Europejskiej”. Parlamentarzyści podkreślili konieczność wywierania dalszego nacisku na Rosję, aby wyraziła zgodę, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, na wdrożenie misji pokojowej ONZ w Donbasie, głównie wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Deputowani chcą również zwrócić uwagę instytucji europejskich przed XX szczytem Ukraina-UE na potrzebę zwiększenia wywierania nacisku na Rosję w celu uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych. Ukraina również wezwała UE do podjęcia działań zapobiegających budowie gazociągu Nord Stream 2.

Na XX szczycie Ukraina-UE w Brukseli strony omówią m.in. kwestię wdrożenie umowy stowarzyszeniowej, wypełniania postanowień mińskich i wsparcia państw w warunkach agresji rosyjskiej.

Na szczycie zostaną również poruszone tematy dotyczące reformy decentralizacyjnej, zarządzania państwem, praworządności, walki z korupcją, rozwoju ekonomicznego i energetyki.

Artykuły powiązane