Weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie narodowym Ukrainy

Weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie narodowym Ukrainy
Ramowy dokument określa ogólne zasady bezpieczeństwa narodowego kraju.

 

Na Ukrainie w niedzielę 8 lipca weszła w życie ustawa "O bezpieczeństwie narodowym Ukrainy", definiująca i rozgraniczająca kompetencje organów państwowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obrony, a także określająca w charakterze podstawowych interesów narodowych członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. W przeddzień tekst ustawy został opublikowany w parlamentarnym wydaniu "Hołos Ukrainy".

Jednocześnie postanowienia dotyczące dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy oraz gatunków i poszczególnych rodzajów wojsk wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. W styczniu tego samego roku wejdzie w życie szereg końcowych postanowień dokumentu.

Ustawa przewiduje, że w ciągu sześciu miesięcy rząd musi opracować nową ustawę o Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, w której zostaną określone obowiązki służby.

Jak zaznaczył przewodniczący grupy roboczej ds. przygotowania dokumentu do drugiego czytania Iwan Winnyk, SBU stanie się specjalnym organem z zadaniami organów ścigania. Według posła, pozwoli to przerwać śledztwa prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy w sprawach gospodarczych, a jej obowiązkami zostaną zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i działalność antyterrorystyczna.

Ustawa przewiduje również utworzenie Komitetu Rady Najwyższej ds. Wywiadu, który będzie sprawować kontrolę nad organami bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2019 r. minister obrony narodowej, a także jego zastępcy będą powoływani spośród osób cywilnych.

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę "O bezpieczeństwie narodowym Ukrainy" 21 czerwca. Prezydencki projekt ustawy nr 8068 poparło 248 deputowanych. Przed głosowaniem posłowie zaakceptowali szereg poprawek do projektu ustawy, które zostały uzgodnione z NATO. 5 lipca prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) podpisał ustawę.

Artykuły powiązane