Na Ukrainie wprowadzony zostanie rynek "zielonych" obligacji

Na Ukrainie wprowadzony zostanie rynek "zielonych" obligacji
"Wprowadzenie »zielonych« obligacji na Ukrainie pozwoli pozyskać niezbędne inwestycje na realizację projektów w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, a także obniżyć koszty tych środków finansowych".

 

Oświadczył o tym przewodniczący Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy Serhij Sawczuk, przekazuje służba prasowa organizacji.

Jego zdaniem, przyczyni się to do osiągnięcia 11% "czystej" energii w końcowym zużyciu energii w 2020 r. i 25% "zielonej" energii w ogólnym pierwotnym zaopatrzeniu w 2035 roku.

Na Ukrainie także opracowane zostaną alternatywne scenariusze do uruchomienia rynku "zielonych" obligacji i określone zostaną do tego mechanizmy. Później powinien zostać przekazany rządowi harmonogram tych działań.

Oprócz tego, planuje się kontynuować pracę nad stworzeniem pakietu projektów aktów pierwotnego i wtórnego prawa w odniesieniu do wytycznych "zielonych" obligacji, zmniejszenie barier inwestycyjnych, a także stymulowanie przyciągnięcia "zielonych" inwestycji w Ukrainie.

Według prognoz uczestników rynku, do 2020 roku udział "zielonych" obligacji na całym świecie będzie przypadać 10-15% od łącznej kwoty wszystkich pożyczek obligacyjnych.

Artykuły powiązane