Ponad połowa mieszkańców Ukraińskich dużych miast wspiera przystąpienie kraju do UE

Ponad połowa mieszkańców Ukraińskich dużych miast wspiera przystąpienie kraju do UE
Jeżeli referendum o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej odbyłoby się w najbliższym tygodniu 50,5% mieszkańców dużych miast zagłosowałoby za przyłączeniem do UE, przeciwko opowiedziałoby się 33,7%.

 

Wyniki badania socjologicznego przedstawił na konferencji prasowej w redakcji „Ukrinformu” kierownik grupy analitycznej „Socioprohnoz” kijowskiego klubu prasowego Mychajło Peresuńko.

„Jeżeli chodzi o referendum na temat wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej to 50,5% mieszkańców dużych miast wsparłoby (ten projekt - red.) i zagłosowało »za«, tylko jedna trzecia ankietowanych, 33,7% zagłosowałoby przeciwko temu referendum, 8,2% wahałoby się z udzieleniem odpowiedzi, a 7,6% ankietowanych nie wzięłoby udziału w takim głosowaniu” - powiedział.

Jednocześnie Peresuńko wspomniał, że na podobnym referendum, ale dotyczącym wstąpienia do NATO, za przyłączeniem się do Sojuszu Północnoatlantyckiego opowiedziałoby się 39,8% respondentów, a 40,7% badanych mieszkańców dużych miast wyraziłoby swój sprzeciw. Przy tym, 10,7% respondentów miałoby trudności z odpowiedzią na to pytanie, a 8.8% nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Ekspert dodał również, że największe poparcie dotyczące wstąpienia Ukrainy w szeregi NATO i do UE otrzymano od mieszkańców zachodniej i centralno-wschodniej części kraju. Najmniejsze poparcie odnotowano we wschodnich i południowych regionach.

Co więcej, Peresuńko podkreślił, że w południowych regionach zauważa się istotną różnicę między stosunkiem do UE i do NATO. Według niego, przyłączenie się do NATO na południu Ukrainy wspiera 20% respondentów, a do UE 41%.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Socjalnego Monitoringu oraz Ukraiński Instytut Badań Socjalnych im. Ołeksandra Jaremenki razem z Instytutem Analiz i Prognozowania przy wsparciu kijowskiego klubu prasowego. Badanie przeprowadzano od 7 do 11 lipca 2018 we wszystkich regionalnych centrach Ukrainy oraz w dużych miastach z populacją powyżej 100 tys. (z pominięciem czasowo okupowanych terytoriów obwodu ługańskiego i donieckiego oraz Krymu).

W ankiecie uczestniczyło 1250 respondentów w wieku powyżej 18 lat.

Błąd statystyczny +/- 2,89 %.

Metoda otrzymywania informacji: bezpośredni wywiad w miejscu zamieszkania respondenta.

Artykuły powiązane