Narodowy Bank Ukrainy: wzrost gospodarczy hamuje emigracja zarobkowa

Narodowy Bank Ukrainy: wzrost gospodarczy hamuje emigracja zarobkowa
Na Ukrainie migracja zarobkowa może przyspieszyć wzrost cen i spowolnić wzrost gospodarczy.

 

Poinformowano o tym w raporcie dotyczącym inflacji, który przygotował Narodowy Bank Ukrainy.

Według NBU już obecnie przedsiębiorcy odczuwają braki w wykwalifikowanej kadrze, która w pierwszej kolejności wyjeżdża do Polski i do innych krajów.

„Jednym z głównych zagrożeń podstawowego scenariusza jest kontynuacja odpływu siły roboczej z Ukrainy. Będzie to w szybkim tempie tworzyć dalsze pogłębienie się dysproporcji między popytem a podażą na rynku pracy” - twierdzą eksperci NBU.

Artykuły powiązane