Polska pomoże hromadom Charkowszczyzny zrealizować projekt w zakresie efektywności energetycznej

Polska pomoże hromadom Charkowszczyzny zrealizować projekt w zakresie efektywności energetycznej
Polska pomoże zjednoczonym hromadom Charkowszczyzny poprawić sytuację w zakresie efektywności energetycznej.

 

Pilotażowy projekt „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie” powstały przy wsparciu Programu „U-LEAD with Europe” i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy przedstawiono w charkowskim „Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego”.

„Pomysł stworzenia projektu »Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie« powstał dwa lata temu podczas udziału przedstawicieli zjednoczonych hromad Charkowszczyzny w głównej platformie informacyjno-komunikacyjnej w Polsce - Baltic Business Forum (w Świnoujściu) - skomentowała dyrektor charkowskiego »Centrum Rozwoju Samorządu« Diana Barynowa. - Przedstawiliśmy tam zjednoczone hromady obwodu charkowskiego jako partnerów z nowymi możliwościami współpracy z biznesem. Właśnie tam powstał pomysł o realizacji tego projektu na terenie Charkowszczyzny. Najpierw pojawiła się nieufność ze strony polskich partnerów, ale po prezentacji, zapoznaniu się z wynikami reformy, zobaczyli nową, zupełnie odmienioną, zdecentralizowaną Ukrainę. Poczuliśmy wiarę i ta wiara po dwóch latach poczynia pierwsze kroki w postaci tego projektu”.

Kierownik projektu, prezes Polsko-Ukraińskiej Akademii Miast, przedstawiciel Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha poinformował o dwóch ważnych elementach projektu.

„Zadaniem ekspertów będzie przeprowadzenie »energoskanowania« budynków, które znajdują się w posiadaniu i na utrzymaniu hromad. Profesjonalny, szczegółowy przegląd pozwoli dostrzec problemy i wady. Potem, zgodnie z wynikami badania, hromadom zostaną udzielone wskazówki. Drugi ważny element to spotkanie z polskimi ekspertami, którzy podzielą się umiejętnościami wyszukiwania środków na realizację projektów w zakresie efektywności energetycznej” - powiedział Szymczycha.

Polscy eksperci już przeprowadzili pierwsze wizyty w zjednoczonych hromadach obwodu charkowskiego. Pierwszy etap projektu to audyty efektywności energetycznej budynków w pięciu wybranych hromadach Charkowszczyzny, które są laureatami projektu (zjednoczone hromady: rohanśka, nowowodołaźka, zaczepyliwśka, małyniwśka i czkaliwśka).

Zespół złożony z trzech polskich i jednego ukraińskiego eksperta już odwiedził obiekty hromad rohanskiej i nowowodołazkiej: szkoły, gimnazjum, przedszkola, domy kultury, kotłownie, fundusz mieszkaniowy.

W ramach projektu przedstawiciele każdej z pięciu wybranych zjednoczonych hromad we wrześniu 2018 roku będą uczestniczyć w wyjeździe szkoleniowym do Polski, podczas którego będą mogli zapoznać się z fundamentalnym doświadczeniem polskich gmin w dziedzinie efektywności energetycznej.

W następnym etapie zostanie zorganizowane szkolenie dla szerszego grona przedstawicieli wskazanych wcześniej terenów. Projekt ma zakończyć się do końca listopada 2018 roku.

Podczas swojego przemówienia okolicznościowego konsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Włodzimierz Leszczyński zaznaczył, że polskie doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej powinno być bardzo korzystne dla Ukrainy.

„Przedstawiciele zjednoczonych hromad, które znajdują się na drodze rozwoju swoich terytoriów, muszą zobaczyć jak w Rzeczypospolitej Polskiej działa samorząd terytorialny. Trzeba to zobaczyć i przejąć ich doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z budżetów lokalnych, doświadczenie korzystania z tych pieniędzy. Pracujemy drugi rok z rzędu w obwodzie charkowskim i jako konsulat bierzemy czynny udział w procesie urzeczywistnienia decentralizacji na terenie obwodu charkowskiego”- powiedział konsul.

Projekt jest realizowany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą we współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej (Solidarity Fund PL Kyiv Solidarity Fund PL) i Krajową Agencją Poszanowania Energii S. A. Projekt współfinansowany jest w ramach programu „Wsparcie demokracji 2018”, który jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy dla rozwoju, zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerami projektu jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, Program „U-LEAD with Europe”, Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne, charkowskie „Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego”, program „Study Tours to Poland”, Charkowska Obwodowa Administracja Państwowa.

Program „U-LEAD with Europe” współfinansowany jest przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie — Danię, Estonię, Niemcy, Polskę oraz Szwecję i wspiera reformy decentralizacji oraz kierunki jej postępu.

 

Źródło: Ukrinform

Artykuły powiązane