W Narodowym Banku Ukrainy nazwano korzyści płynące z migracji zarobkowej

W Narodowym Banku Ukrainy nazwano korzyści płynące z migracji zarobkowej
W krótkim okresie migracja zarobkowa może przynieść pewne korzyści zarówno samym migrantom, ich rodzinie, jak i Ukrainie.

 

Poinformował o tym na Facebooku szef Narodowego Banku Ukrainy Bohdan Danyłyszyn.

„Zarówno teoria, jak i praktyka pokazuje, że w krótkiej perspektywie migracja może przynieść bardzo duże korzyści zarówno migrantom, ich rodzinom, jak i ich ojczyźnie. Spadek bezrobocia i niepełnego zatrudnienia, zmniejszenie skali ubóstwa, wzrost dochodów i dobrobytu jest niepełną listą pozytywnych następstw migracji dla migrantów i ich rodzin. Z kolei państwo otrzymuje bardzo dużą liczbę przelewów pieniężnych, które zazwyczaj są mniej nierównomierne i są lepszym źródłem zagranicznej waluty niż inne przepływy kapitałowe w wielu krajach rozwijających się ” - napisał Danyłyszyn.

Jednocześnie, według niego, długoterminowe następstwa są mniej pozytywne.

„Silna zewnętrzna migracja, w tym wysoko wykwalifikowanych pracowników razem ze starzeniem się społeczeństwa jest dużym wyzwaniem dla państwa, biorąc pod uwagę potrzebę wspierania konkurencyjności gospodarki. Na przykład tzw. „drenaż mózgów” oznacza przede wszystkim utratę środków publicznych zainwestowanych w edukację, zawężanie się przemysłu, pogorszenie się środowiska biznesowego” - dodał Danyłyszyn.

Jak informował WSCHODNIK, ukraiński biznesmen zaznaczył, że niebezpieczeństwo migracji zarobkowej, wyrażone przez Narodowy Bank Ukrainy, nie warto rozpatrywać poza kontekstem.

Artykuły powiązane