Eksperci inicjują utworzenie na Ukrainie sieci klastrów turystycznych

Eksperci inicjują utworzenie na Ukrainie sieci klastrów turystycznych
Na Ukrainie eksperci inicjują tworzenie wspólnej platformy „Turystyczne Klastry 300+” w celu rozwoju gospodarczego i socjokulturalnego tych regionów.

 

Powiedziała o tym dla Ukrinformu, inicjator projektu „Turystyczne Klastry 300+”, szef grupy roboczej ds. rozwoju obszarów wiejskich Analitycznego Centrum Związku Rolniczego Ukrainy Julia Aleksiejewa.

„Dla Ukrainy ten projekt to droga, która może bardzo szybko stworzyć miliony miejsc pracy, dziedzictwo, odzyskać zainteresowanie Ukraińców wobec Ukrainy” – zaznaczyła.

Według inicjatora projektu, po analizie miejsc atrakcyjnych turystycznie została sporządzona przykładowa ich lista z 300 obiektami.

„Przykładowo obliczyliśmy, ile jest celów turystycznych na Ukrainie, które są już urządzone i są centrami przyciągania aktywnych turystów. Mamy jednak nadzieję, że kiedy w wielu regionach zobaczą to, że turystyka pozwala szybko się rozwijać, przyłączą się do tego projektu” – powiedziała Aleksiejewa.

Koordynator podkreśliła, że jest już ponad 100 zgłoszeń z różnych regionów Ukrainy przedstawionych do udziału w projekcie.

Organizatorzy projektu proponują strategię tworzenia takich klastrów, która warunkowo składa się z siedmiu kroków. Pierwszy etap przewiduje zebranie działaczy z różnych regionów a dalej będą łączyć się w klastry. Następnie z pomocą światowych ekspertów, przewiduje się kształtowanie strategii rozwoju turystyki oraz budowę obiektów turystycznych na światowym poziomie. Dalej, w zamyśle organizatorów, na podstawie takich strategii zostaną opracowane projekty finansowe.

Na tym etapie uczestnikom będzie oferowana pomoc w znalezieniu inwestorów w projekty. Dalej planowana jest organizacja szkolenia specjalistów klastrowych.

Jak podkreśliła przewodnicząca Ogólnoukraińskiej Rady Federacji Pracodawców w zakresie Turystyki Ukrainy, członkini Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Ukraina Tetiana Tymoszenko, projekt opiera się na światowym doświadczeniu modelu klastrowego branży turystycznej.

„Obecnie Ukraina potrzebuje mechanizmu, wygodnego narzędzia do tego, aby ruszyć z miejsca. I stworzyliśmy to narzędzie na bazie międzynarodowych aktów prawnych i międzynarodowego doświadczenia” – podkreśliła Tymoszenko.

Z kolei opiekun i mentor projektu „Turystyczne Klastry 300+”, prezes fundacji „Uman Tomorrow” Ołeksandr Fajnin poinformował, że 27 lipca odbyło się posiedzenie klastra turystycznego „Zachodnia Czerkaszczyzna” z centrum w Humaniu.

„Naszym celem jest zjednoczyć wszystkich do tego, aby stworzyć konkretny produkt i sprzedawać go na poziomie ogólnonarodowym i międzynarodowym. Ponadto, naszym celem w ciągu 3-5 lat jest stworzenie w Humaniu tysiąca miejsc noclegowych typu europejskiego” – zaznaczył Fajnin.

Projekt „Turystyczne Klastry 300+” utworzony jest na zasadach skutecznej interakcji społecznej – gdy w danym regionie, w którym wszyscy zainteresowani są tym, aby przyjeżdżali do nich turyści, łączą się i z pomocą ekspertów tworzą nowoczesny produkt turystyczny o wysokiej jakości, bezpieczny i dostępny dla konsumentów.

Celem autorów projektu jest w ciągu trzech lat utworzyć ponad 300 klastrów i całą infrastrukturę niezbędną do ich skutecznego działania.

Artykuły powiązane