Ukraina złożyła pozew do ETPC przeciwko Rosji z powodu naruszenia praw więźniów politycznych

Ukraina złożyła pozew do ETPC przeciwko Rosji z powodu naruszenia praw więźniów politycznych
Ukraina złożyła pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Rosji z powodu naruszenia praw ukraińskich więźniów politycznych.

 

Poinformował o tym zastępca ministra sprawiedliwości ds. ETPC Iwan Łeszczyna na Facebooku.

„Właśnie złożyliśmy nową międzypaństwową skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie ukraińskich więźniów politycznych Kremla” - napisał Łeszczyna.

Według niego, na 130 stronach z około trzech tysięcy stron aneksu zostały opisane naruszenia wobec 71 więźniów politycznych.

W oświadczeniu rząd Ukrainy poinformował o naruszeniu przez Federację Rosyjską Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie:
art. 3 (Zakaz tortur i poniżającego traktowania)
art. 5 (Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego)
art. 6 (Prawo do rzetelnego procesu sądowego)
art. 8 (Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego)
art. 10 (Wolność wyrażania opinii)
art. 13 (Prawo do skutecznego środka odwoławczego)
art. 18 (Ograniczenia praw i wolności, na które zezwala niniejsza konwencja, nie będą stosowane w innych celach niż te, dla których je wprowadzono) w odniesieniu do obywateli Ukrainy, których prześladuje Rosja ze względu na motywy polityczne.

„Odnośnie Kłycha, Bałucha, Kuku i Łytwynowa dodatkowo złożono oświadczenia odnoszące się do zasady 39. o zapewnieniu właściwej opieki medycznej i informowaniu o stanie zdrowia” - dodał Łeszczyna

Wcześniej w ministerstwie poinformowano, że złożono nowy pozew sądowy przeciwko Rosji związany z ukraińskimi więźniami politycznymi.

12 lipca, pierwsza wiceprzewodnicząca Ukraińskiej Rady Najwyższej Iryna Heraszczenko oświadczyła, że 25 lipca Ukraina zażądała od Rosji oficjalnej odpowiedzi na propozycję wymiany 36 Rosjan na ukraińskich więźniów politycznych.

Jak informował WSCHODNIK, UE oficjalnie zareagowała na pogorszenie stanu zdrowia Sencowa.

Artykuły powiązane