Ukraina może nałożyć sankcje na niektóre wydawnictwa Federacji Rosyjskiej

Ukraina może nałożyć sankcje na niektóre wydawnictwa Federacji Rosyjskiej
Państwowy Komitet ds. Radia i Telewizji Ukrainy przedstawił Gabinetowi Ministrów projekt rozporządzenia o stosowaniu osobistych, specjalnych sankcji ekonomicznych wobec wydawnictw Federacji Rosyjskiej, które produkują i rozpowszechniają treści antyukraińskie.

 

Poinformowało o tym biuro prasowe ukraińskiego Państwowego Komitetu ds. Radia i Telewizji.

„Sankcje będą dotyczyć rosyjskich wydawnictw, w działalności których publikowanie książek o treściach antyukraińskich zajmuje istotne miejsce i jest systematyczne. Wydawcy świadomie zawierają umowy z »twórcami« tekstów, które mają na celu podżeganie etnicznej lub religijnej nienawiści, propagują przemoc i dokonywanie aktów terrorystycznych przeciwko Ukrainie. Taka »literatura« jest elementem wojny hybrydowej jaką prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie. Należy dać jej odpowiedni opór” – wyjaśnił pierwszy zastępca przewodniczącego Państwowego Komitetu ds. Radia i Telewizji – Bohdan Czerwak.

Zauważył on również, że w przypadku przyjęcia tego rozporządzenia, spodziewane jest znaczne zmniejszenie importu produktów wydawniczych z terytorium państwa agresora. Wyswobodzone nisze rynkowe odkryją nowe możliwości dla ukraińskich wydawców, producentów i dystrybutorów produktów wydawniczych – dodał.

Jednocześnie Państwowy Komitet ds. Radia i Telewizji wyjaśnia, że projekt rozporządzenia przewiduje kwestię nałożenia sankcji na niektóre podmioty prawne w celu ich rozpatrzenia przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Projekt rozporządzenia został opracowany przez Państwowy Komitet ds. Radia i Telewizji zgodnie z postanowieniem wicepremiera Ukrainy – Wjaczesława Kyryłenko.

Stwierdzono, że w ciągu ostatnich trzech lat, Państwowy Komitet ds. Radia i Telewizji prowadzi stały monitoring sfery dystrybucji książek w celu ujawnienia produktów drukowanych, których treści są sprzeczne z ukraińskim ustawodawstwem. Zgodnie z wynikami monitoringu stworzony został wykaz tytułów książek, których treść ma na celu zniszczenie niepodległości Ukrainy, propagowanie przemocy, podżeganie do nienawiści etnicznej, rasowej lub religijnej, dokonywanie aktów terrorystycznych, ataki na prawa i wolność człowieka. Na dzień 15 sierpnia lista ta obejmuje 192 publikacje wydane przez 35 rosyjskich wydawnictw.

Artykuły powiązane