Polska przeznaczy prawie 6 mln euro na kanalizację wsi wokół jeziora Świtaź na Wołyniu

Polska przeznaczy prawie 6 mln euro na kanalizację wsi wokół jeziora Świtaź na Wołyniu Foto: wikipedia
W przylegających do jeziora wsiach i miasteczkach zostanie wybudowana brakująca oczyszczalnia ścieków a także sieci kanalizacji.

 

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Polski sfinansuje projekt kanalizacji kilku wiosek wokół jeziora Świtaź na Wołyniu. Według oficjalnych dokumentów, koszt prac szacuje się na 5 mln 805 tys. euro.

Jak poinformowała służba prasowa Szackiej Rejonowej Administracji Państwowej, 30 sierpnia w Warszawie została podpisana umowa na realizację europrojektu "Poprawa sytuacji ekologicznej w Szackim Parku Narodowym poprzez kanalizację osiedli wokół jeziora Świtaź".

Zgodnie z podpisaną umową, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udzieli Szackiej Rejonowej Administracji Państwowej dotacji dla realizacji wskazanego projektu w wysokości 5 mln 805 tys. euro, co stanowi 90% kosztów projektu (całkowita wartość 6 mln 450 tys. euro)

Projekt powinien zostać zrealizowany w ciągu 24 miesięcy. Przewiduje on budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych w miejscowości Szack, Świtaź i wsi Pulmo.

"Realizacja zaplanowanych w projekcie działań pozwoli rozwiązać dawno doskwierający rejon problem braku kanalizacji przy stałym wzroście rekreacyjnego napływu, da impuls do cywilizowanego rozwoju branży turystycznej rejonu", – podkreślono w szackiej administracji.

Środki zostaną wydzielone w ramach transgranicznego programu współpracy „Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020".

Jak pisze lokalne wydanie "Szack. Rajon", niedawno Gabinet Ministrów Ukrainy podjął decyzję w sprawie podziału środków specjalnego funduszu budżetu państwa na realizację szeregu pilnych działań środowiskowych w obiektach państwowej własności w różnych regionach Ukrainy. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, 25 mln hrywien otrzyma rejon szacki jako dofinansowanie na realizację europrojektu z kanalizacji.

Artykuły powiązane