MSZ Ukrainy: Umowy z Rosją w sprawie Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej stały się formalną porażką państwa

MSZ Ukrainy: Umowy z Rosją w sprawie Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej stały się formalną porażką państwa
"Wód śródlądowych dwóch państw" i wspólnej suwerenności dwóch państw w akwenie Morza Azowskiego nie było nigdy.

 

Podpisanie dokumentów w sprawie akwenu Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej z Rosją stało się formalną porażką Ukrainy, choć w rzeczywistości koncepcja "wód śródlądowych" nigdy nie została zrealizowana, a jedynym działającym elementem była wzajemna nawigacja w akwenie Morza Azowskiego,

Piszą o tym w swoim artykule dla ZN.UA zastępca ministra spraw zagranicznych Ukrainy Ołena Zerkal i doradca szefa ukraińskiej dyplomacji Taras Kaczka. Według nich, wszystkie inne suwerenne prawa pozostały indywidualnymi i realizowane są przez każdą ze stron w swojej części Morza Azowskiego. I międzynarodowo-prawną bazą dla realizacji tych praw była Konwencja ONZ o prawie morza. Czyli "wód śródlądowych dwóch państw" i wspólnej suwerenności dwóch państw w akwenie Morza Azowskiego jako takiego nigdy nie było.

Podkreślono, że Rosja osiągnęła swój cel tylko po szczerych groźbach podczas konfliktu o Tuzłę i Ukraina podpisała dokumenty mówiące o tym, że Morze Azowskiego i Cieśnina Kerczeńska "historycznie są wewnętrznymi wodami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej" lub "wewnętrznymi wodami dwóch państw".

Autorzy artykułu dodają, że w ramach pracy nad ustaleniem granicy, strony wzajemnie uznały nawet linię brzegową i o naruszeniu suwerennych praw Ukrainy, określonych w Konwencji ONZ o prawie morza - od przylądka Kyz-Aul do przylądka Chroni i w Cieśninie Kerczeńskiej od przylądka Chroni do punktu końcowego granicy lądowej – w części Morza Azowskiego.

W 2014 roku Ukraina natychmiast wysunęła żądania zaprzestania naruszenia suwerennych praw.

"Ponieważ te próby okazały się daremne, Ukraina w 2016 roku zainicjowała postępowanie naruszeń prawa morskiego ze strony Federacji Rosyjskiej. Od tego czasu został sformowany skład trybunału, który będzie rozpatrywać sprawę i, co najważniejsze, Ukraina złożyła swoje Memorandum w sprawie, która zawiera wszystkie dowody i argumenty prawne" - dodają przedstawiciele MSZ.

Artykuły powiązane