Rejestracja samochodów na Ukrainie będzie się odbywać w nowy sposób

Rejestracja samochodów na Ukrainie będzie się odbywać w nowy sposób
Gabinet Ministrów odwołał procedurę usuwania pojazdu z rejestru.

 

Odpowiednie zmiany w procedurze rejestracji, wyrejestrowania samochodów, autobusów i maszyn samobieżnych zaprojektowanych na podwoziu samochodów i motocykli wszystkich typów, marek i modeli przyczep, naczep, mikrosamochodów i innych odpowiedników pojazdów i motorowerów zostały wprowadzone postanowieniem Rady Ministrów od dnia 22 Sierpnia 2018 r. nr 637.

Zgodnie z nowym prawem, pojazdy zostaną natychmiast ponownie zarejestrowane na nowego właściciela przy sprzedaży (lub innym przekazaniu środka transportu).

W wykazie dokumentów potwierdzających prawidłowość nabycia samochodu, załączona jest umowa kupna-sprzedaży w wyniku aukcji lub handlu zagranicznego.

Centra usług MSW będą również wydawać tymczasowy dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne na samochód, który jest przekazany kierującemu na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją ds. Identyfikacji, Śledzenia i Zarządzania Aktywami Pochodzącymi z Korupcji i Innych Przestępstw.

Tymczasowe świadectwo rejestracji zostanie wydane na czas określony w umowie.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdu, przekazanego w zarządzanie Narodowej Agencji ds. Śledzenia Aktywów Korupcyjnych, nowe zaświadczenie o rejestracji i tablice rejestracyjne są wydawane na podstawie oświadczenia kierującego i umowy zarządzania.

Warto nadmienić, że główne Centrum Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy uruchomiło nową usługę online przy pierwszej rejestracji samochodów.

Artykuły powiązane