Bank Światowy: Wydatki Ukrainy na edukację należą do najwyższych na świecie

Bank Światowy: Wydatki Ukrainy na edukację należą do najwyższych na świecie
Dyrektor Banku Światowego ds. Białorusi, Mołdawii i Ukrainy Satu Kahkonen wyraziła pogląd, że nowa ustawa „O edukacji” stała się perspektywicznym początkiem rozwiązania problemów systemowych w sektorze edukacji Ukrainy.

 

Jednakże za jeszcze ważniejsze i bardziej długoterminowe wyzwanie uważa ona „doprowadzenie polityki w sferze edukacji w zgodzie ze zmianami w sytuacji demograficznej Ukrainy do zdobycia nowych umiejętności, niezbędnych do polepszenia konkurencyjności w XXI wieku i efektywnego oraz racjonalnego rozłożenia ograniczonych zasobów budżetowych”.

Według Banku Światowego, w latach 2013-2017 budżetowe finansowanie edukacji na Ukrainie spadło z 7,2% do 6% PKB. Po szybkiej dewaluacji hrywny wydatki publiczne na edukację w ujęciu realnym spadły o 35% w ciągu dwóch lat. To zbliżyło Ukrainę do innych krajów, chociaż wydatki na edukację nadal należą do najwyższych na świecie. Problem polega na tym, że fundusze są wykorzystywane nieefektywnie, pisze Finance.ua

„Nowe prawo zobowiązuje państwo do przeznaczenia co najmniej 7% PKB na edukację każdego roku, bez ustalania proporcji pomiędzy wydatkami sektora prywatnego oraz z budżetu państwa. Na takich obowiązkach spoczywa ryzyko, że efektywność zatrat nie ulegnie poprawie, a kluczowe strukturowe przyczyny braków w ogólnym średnim wykształceniu na Ukrainie pozostaną bez uwagi. ​

Artykuły powiązane