EBOR zatwierdził nową pięcioletnią strategię dla Ukrainy

EBOR zatwierdził nową pięcioletnią strategię dla Ukrainy
Bank szczególną uwagę poświęci inwestycjom w prywatyzację, bezpieczeństwo energetyczne, sektor finansowy, handel i infrastrukturę.

 

Rada nadzorcza Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zatwierdziła nową strategię dla Ukrainy, która określa priorytety w działalności instytucji finansowych w kraju na następne pięć lat, przekazuje agencja informacyjna UNIAN.

Jak poinformowano w biurze prasowym banku, będzie on zwracać szczególną uwagę na projekty, w których inwestycje będą połączone z promocją reform w takich sferach jak: prywatyzacja, bezpieczeństwo energetyczne i efektywność, sektor finansowy, handel i infrastruktura.

Podkreśla się, że operacyjne i strategiczne priorytety EBOR na Ukrainie można połączyć w następujące podstawowe grupy: wspieranie prywatyzacji i komercjalizacji w sektorze publicznym; promowanie rządów prawa i uczciwej konkurencji w sektorze prywatnym; wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego; zwiększenie stabilności systemu finansowego; poprawa integracji poprzez promowanie handlu i inwestycji. Poinformowano również, że nowa strategia zastępuje pakiety reagowania kryzysowego, które były realizowane na Ukrainie od roku 2014, z uwzględnieniem zmienności jej środowiska politycznego i makroekonomicznego.

EBOR jest największym międzynarodowym inwestorem finansowym na Ukrainie. Od początku działalności na Ukrainie w 1993 roku bank przejął łączne zobowiązania na udzielenie prawie 12,1 mld euro w ramach około 400 projektów.

Artykuły powiązane