Ukraina otrzymała decyzję o przyznaniu statusu autokefalii lokalnego kościoła prawosławnego

Ukraina otrzymała decyzję o przyznaniu statusu autokefalii lokalnego kościoła prawosławnego
Synod Patriarchatu Ekumenicznego postanowił udzielić tzw. tomos czyli dekret oświadczający o autokefalii kościoła prawosławnego na Ukrainie.

 

Decyzja została zatwierdzona przez Synod 11 października w Stambule, zawiadamia korespondent Ukrinformu.

"Zaktualizować decyzję podjętą wcześniej przez Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola o udzielenie autokefalii kościoła na Ukrainie" - czytamy w decyzji, podpisy pod którą postawiło 12 członków Synodu i patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I.

Decyzję odczytał metropolita Francji Emmanuel.

Także zgodnie z dokumentem, Synod uwzględnił prośbę patriarchy Filareta i uznał za głowę Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego hierarchą kanonicznym kościoła prawosławnego.

W statusie kanonicznym został także reaktywowany szef Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej Makary.

"Przyjąć apelację Filareta Denysenki, Makarego Małetycza i ich wyznawców, którzy podlegali schizmie z nie dogmatycznych powodów" - czytamy w decyzji.

Ponadto Synod uznał za nielegalną aneksję Metropolii Kijowskiej przez Moskwę w 1686 roku.

"Anulować ważność listu synodalnego z 1686 roku, zatwierdzonego w warunkach określonego czasu, który gwarantował prawa wyłącznie przez ekonomię (kościelna łaska - tłum.) dla patriarchy moskiewskiego wyznaczanie metropolity kijowskiego... obowiązując go do uznawania patriarchy ekumenicznego jako nadrzędnego hierarchy podczas wszelkich uroczystości, ogłoszeń i potwierdzenie jego kanonicznej zależności od Matki-Kościoła Konstantynopola" - czytamy w dokumencie.

Członkowie Synodu wzywali wszystkie zainteresowane strony do unikania powstawania sytuacji konfliktowych.

"Apelujemy do wszystkich zaangażowanych stron o unikanie ataków na kościoły, klasztory i inne nieruchomości, wystrzegać się również wszelkich aktów przemocy i zemsty dla zachowania pokoju i miłości w Chrystusie" - czytamy w ostatnim akapicie oficjalnego oświadczenia Synodu, ogłoszonego przez metropolitę Emanuela.

Synod Patriarchatu Ekumenicznego trwał trzy dni - od 9 do 11 października w Stambule. W środę i czwartek Synod zapoznał się z raportem egzarchów Daniela z USA i biskupa Hilariona z Kanady na podstawie wyników wizyty na Ukrainie.

Rada Najwyższa Ukrainy 19 kwietnia poparła apel prezydenta Petra Poroszenki do patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I o udzielenie tomosu o autokefalii. Propozycję wsparło również kierownictwo Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

W ramach przygotowań do zapewnienia autokefalii kościoła prawosławnego na Ukrainie Ekumeniczny Patriarchat wyznaczył na swoich egzarchów w Kijowie arcybiskupa Daniela z USA i biskupa Hilariona z Kanady.

Jak wcześniej wyjaśnił przedstawiciel UKP PK Eustraty, po decyzji Synodu Patriarchatu Ekumenicznego o udzielenie tomosu o autokefalii zostanie zwołany w Kijowie sobór z udziałem biskupów UKP PK i PM, Ukraińskiej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi, którzy zwrócili się do patriarchy ekumenicznego z prośbą o udzielenie tomosu. Sobór udzieli zjednoczenia kościelnego, tworząc jeden lokalny Ukraiński Kościół Prawosławny, i obierze jej zwierzchnika.

Następnie odbędzie się otrzymanie przez zwierzchnika jedynego lokalnego prawosławnego kościoła autokefalicznego tomosu w formie dokumentu.

Prezydent Ukrainy uznał przyznanie tomosu o autokefalii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego za zwycięstwo.

"To, o czym marzyły pokolenia Ukraińców i modlili się współcześni – w końcu stało się: Ukraina otrzymała tomos. To zwycięstwo Ukrainy, nasze wspólne zwycięstwo!"- napisał prezydent na Twitterze.

Poroszenko pogratulował ukraińskim wiernym: "Gratulacje dla wszystkich ukraińskich wiernych z tym wielkim historycznym wydarzeniem i dziękuję wszystkim za modlitwę i wsparcie".

„Tomos – to de facto jeszcze jeden akt proklamacji niezależności Ukrainy. Imperium traci jedną z ostatnich dźwigni wpływu na swoją byłą kolonię.” – zaznaczył ukraiński prezydent.

1539274435 114

Artykuły powiązane