Polscy historycy nie odpowiedzieli na zaproszenie do Kijowa - Wjatrowycz

Polscy historycy nie odpowiedzieli na zaproszenie do Kijowa - Wjatrowycz
Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej nie otrzymał odpowiedzi od kolegów z Polski o wcześniej ogłoszonym spotkaniu w Kijowie w październiku.

 

Powiedział o tym w komentarzu dla Ukrinformu przewodniczący ukraińskiego IPN Wołodymyr Wjatrowycz.

„Proponowaliśmy polskiej stronie, aby to spotkanie odbyło się właśnie w październiku. Na razie nie otrzymaliśmy na to żadnej odpowiedzi” - powiedział Wjatrowycz.

Dodał, że strona ukraińska i polska mogą spotkać się w listopadzie.

„Zaprosiliśmy dyrektorów IPN z krajów Europy Wschodniej na wydarzenia poświęcone uczczeniu pamięci 85-lecia ofiar Wielkiego Głodu i, naturalnie, wśród zaproszonych jest oczywiście również kierownictwo polskiego IPN. Być może, stanie się to okazją do tego, aby wykorzystać ten czas na jakieś spotkania i współpracę” - powiedział Wjatrowycz.

Przewodniczący ukraińskiego IPN podkreślił konieczność przeprowadzenia spotkania, biorąc pod uwagę ilość zagadnień; w szczególności, jest to nowa redakcja ustawy o IPN, która, jak twierdzi Wjatrowycz, „praktycznie uniemożliwia dyskusję między polskimi i ukraińskimi historykami, przynajmniej na terenie Polski i faktycznie zatrzymała bardzo ważną dla nas inicjatywę Ukraińsko-Polskiego Forum Historyków”.

Wśród kwestii, które są zaplanowane do dyskusji, jest również odnowienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ukraińskich zabytków chronionych międzypaństwowych ukraińsko-polską umową, a także inne zagadnienia.

„Nasze stanowisko pozostaje bez zmian. Stawiamy w charakterze warunku dla normalnej dalszej współpracy przestrzeganie tych umów, które istnieją między Ukrainą i Polską” - podkreślił Wjatrowycz.

Jak wiadomo, w Polsce i na Ukrainie panuje różny stosunek do wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944. Sejm Polski uznał rzeź wołyńską za „ludobójstwo” narodu polskiego, ukraińscy historycy negują to stanowisko.

Polscy historycy obarczają odpowiedzialnością za morderstwa na ludności cywilnej wyłącznie OUN i UPA, a większość historyków ukraińskich jest przekonana o obustronnej odpowiedzialności za te zbrodnie. W Polsce uważa się, że w wyniku czystek etnicznych zginęło ponad 100 tysięcy Polaków i 5-10 tysięcy Ukraińców. Na Ukrainie z kolei mówi się o kilkudziesięciu tysiącach zabitych Polaków i do 20 tysięcy Ukraińców.

W Polsce 1 marca weszły w życie zmiany do ustawy o IPN. Zgodnie z prawem, organy wymiaru sprawiedliwości w Polsce mogą pociągać do odpowiedzialności karnej z perspektywą więzienia do lat trzech, w szczególności tych, którzy będą negować zbrodnie „ukraińskich nacjonalistów” wobec obywateli Polski, popełnionych w latach 1925-1950.

Artykuły powiązane