Poinformowano przez jakie ukraińskie miasta będzie przebiegać kolej paneuropejska

Poinformowano przez jakie ukraińskie miasta będzie przebiegać kolej paneuropejska
Kolej ukraińskiego segmentu paneuropejskiego korytarza transportowego od polskiej do rumuńskiej granicy z pominięciem Karpat przejdzie przez Lwów, Iwano-Frankiwsk i Czerniowce.

 

Poinformował o tym minister infrastruktury Ukrainy Wołodymyr Omelan, przekazuje Ukrinform.

"W warunkach dalszej kulturalnej i gospodarczej integracji europejskiej, reorientacji przepływu pasażerów i przewozów, wzrostu obrotów handlowych między Ukrainą i krajami Unii Europejskiej nad wyraz ważnym jest zapewnienie szybkiego rozwoju połączenia transportowego Ukrainy z UE w ogóle w tym w szczególności Lwowa. Dlatego przewidziana jest realizacja projektów odbudowy europejskiego toru 1435 mm ukraińskiego segmentu paneuropejskiego korytarza transportowego od polskiej do rumuńskiej granicy przez Lwów — Iwano-Frankiwsk – Czerniowce, aby połączyć najważniejsze TEN-T korytarze UE z pominięciem Karpat, budowa podwójnego toru 1435 mm i 1520 mm: Eurokolej Suchy Port (Mościska - Rodatycze) i budowa podwójnego toru 1435 mm i 1520 mm Eurokolej Lwów-Rawa-Ruska - Warszawa", – powiedział Omelan.

Według ministra, rola lwowskiego węzła komunikacyjnego będzie nadal wzrastać.

"I jak skuteczne będą działania logistyczne węzły komunikacyjne, kolejowe, samochodowe drogi na Lwowszczyźnie, na tyle będzie sukcesywna będzie Ukraina, jako państwo tranzytu" – dodał Omelan.

W szczególności dodał on, że nowy korytarz transportowy GO-Highway, który jest obecnie w budowie i przechodzi przez Lwów, połączy Bałtyk i Morze Czarne, Ukrainę z UE. Czyli cały strumień transportowy, który będzie monitorowany w ukraińskich portach, będzie przechodzić przez Lwów i okolice.

Artykuły powiązane