Na Ukrainie chcą opodatkować międzynarodowe przesyłki o wartości powyżej 100 euro

Na Ukrainie chcą opodatkować międzynarodowe przesyłki o wartości powyżej 100 euro
Gabinet Ministrów Ukrainy proponuje Radzie Najwyższej Ukrainy obniżyć próg nieopodatkowanych przesyłek towarów osobom fizycznym w międzynarodowych pocztowych i ekspresowych przesyłkach ze 150 euro do 100 euro.

 

Czytamy o tym w projekcie ustawy o wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy i niektórych innych aktów prawnych Ukrainy w sprawie poprawy zarządzania i rewizji stawek poszczególnych podatków i opłat nr 9260.

„Import na obszar celny Ukrainy towarów, których całkowita fakturowa wartość przekracza równowartość 100 euro, dla jednego odbiorcy — osoby fizycznej, w jednej przesyłce od jednego nadawcy w międzynarodowych przesyłkach pocztowych lub w jednym ładunku ekspres przewoźnika od jednego nadawcy w międzynarodowych ekspres-przesyłkach, będzie podlegać opodatkowaniu VAT według stawki ustalonej przez Kodeks podatkowy Ukrainy” - czytamy w dokumencie.

Do zastosowania określonej normy proponowane jest wprowadzenie okresu przejściowego od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 roku, w ciągu którego, w pierwszej połowie 2019 roku podatkowi VAT będą podlegać towary, których całkowita fakturowa wartość przekracza równowartość 150 euro.

Ponadto, projekt ustawy proponuje zwiększenie od 1 lipca 2019 roku stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe o 9%, zwiększenie od 1 stycznia 2019 r. stawki podatku ekologicznego za emisję dwutlenku węgla (CO2) przez źródła stacjonarne z 0,41 UAH/tonę do 10 UAH/tonę i zapewnić stopniowy wzrost stawki do poziomu 30 UAH/tonę w 2023 roku (roczny wzrost o 5 UAH/tonę). Proponuje się również zwiększyć stawkę za korzystanie z zasobów naturalnych w celu wydobycia ropy naftowej i kondensatu gazowego o 2% i rudy żelaza — o 0,8% oraz zwiększyć stawkę za specjalistyczne wykorzystywanie zasobów leśnych o 50%.

Jak informowano, jeszcze w grudniu 2017 roku Rada Najwyższa ograniczyła bezcłowy import i przekazywanie towarów na Ukrainę, ale po kilku tygodniach okazało się, że ograniczenia na odbiór przesyłek zostały przesunięte o rok. Od 1 stycznia 2019 r. dostarczanie towarów z zagranicy dla osób fizycznych jest ograniczone do trzech paczek o łącznej wartości do 150 euro.

Artykuły powiązane