Na Ukrainie uporządkowano sytuację z samochodami na europejskich numerach

Na Ukrainie uporządkowano sytuację z samochodami na europejskich numerach
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o odprawie celnej i porządku wwożonych z Europy samochodów.

 

Rada Najwyższa Ukrainy w czwartek, 8 listopada, przyjęła w drugim czytaniu i w całości projektu ustawy nr 8487 o obniżeniu akcyzy na wwóz samochodów, który ma na celu rozwiązać problem masowego użytku na Ukrainie używanych samochodów na zagranicznych numerach.

Ustawę poparło 250 posłów.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowej formuły podatku akcyzowego, który zostanie obliczany w wyniku mnożenia stawki podstawowej przez współczynnik pojemności silnika (poj./1000) i współczynnik wieku (liczba pełnych lat kalendarzowych).

Podstawowa stawka wynosi 50 euro dla pojazdów z silnikiem benzynowym i 75 euro dla silników diesla. Dla pojazdów o większej pojemności silnika - odpowiednio 100 euro i 150 euro.

Ustalono graniczny współczynnik wieku importowanego samochodu. "Czyli jeśli samochód ma 16, 18, 20 lat - graniczny współczynnik wynosi 15".

W ciągu 90 dni po wejściu w życie ustawy będzie działać współczynnik obniżający 0,5.

Tryby czasowego wwozu lub tranzytu, na podstawie których znajduje się większość tzw. "euroblach" na Ukrainie będzie można zamienić w tryb importu w przypadku zapłaty kary w wysokości 8500 hrywien.

Środki z opłat celnych uzyskanych z "euroblach" w latach 2018-2019 zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu Funduszu Emerytalnego.

Zgodnie z dokumentem, nierezydent może wwieźć tylko jeden samochód w trybie czasowego wwozu bez zabezpieczenia pieniężnego. Import takich aut wymaga posiadania gwarancji płatności należności celnych ze strony instytucji finansowej.

Projekt ustawy proponuje zakaz przekazywania w posiadanie importowanego samochodu innym osobom, jak i jego używanie lub zarządzanie nim. Także proponuje się zabronić używania takiego samochodu w działalności gospodarczej, np. jako taksówki. Za naruszenie przepisów przewidziano grzywnę w wysokości 34 tysięcy hrywien.

Tych, którzy z naruszeniem ustalonych reguł będą dalej korzystać z tranzytu lub tymczasowo wwiezionego auta, zostaną ukarani mandatem w wysokości 8,5 tys. hrywien. Za ponowne naruszenie przewidziana jest grzywna 17 tysięcy hrywien, pozbawienie prawa jazdy na rok i wycofanie auta na koszt sprawcy.

Artykuły powiązane