Właściciele aut na europejskich tablicach blokują dojazdy do przejść granicznych na Zachodzie Ukrainy

Właściciele aut na europejskich tablicach blokują dojazdy do przejść granicznych na Zachodzie Ukrainy
W związku z akcjami blokowania punktów kontrolnych w obszarach przygranicznych ukraińskie MSW wzmocniło środki bezpieczeństwa na granicy, stworzono grupy prewencyjne oraz postawiono w stan gotowości do działań dodatkowe siły.

 

Jak poinformowała w niedzielę Państwowa Straż Graniczna Ukrainy, zaobserwowano utrudnienia w ruchu w kierunku przejść granicznych Uściług, Rawa-Ruska, Jagodzin, Małyj Bereznyj, Szeginie i Krakowiec.

Podkreśla się, że w miejscach nagromadzenia się ludzi są pracownicy Policji Narodowej Ukrainy.

"Służba Graniczna także wzmocniła środki bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do żadnych prowokacji bezpośrednio na granicy państwowej. W szczególności stworzono grupy prewencyjne, w gotowości do działań znajdują się dodatkowe siły, trwa ciągła wymiana informacji z Policją Narodową i innymi współodpowiedzialnym organami" - czytamy w komunikacie.

Jak poinformował szef Lwowskiego Urzędu Celnego PSF Łewko Prokipczuk na Facebooku, drogę prowadzącą do punktu kontrolnego Rawa-Ruska o 12:00 blokowało około 50 osób. Następnie, 12:30 zaczęła się blokada przejścia granicznego Krakowiec a później zablokowano także przejście Hruszów.

Jego zdaniem, ludzie ciągle chodzą po "zebrze", na miejscu jest obecna policja.

Prokipczuk poinformował, że w pierwszą noc obowiązywania nowych ustaw nr 8487 i nr 8488, które legalizują sprowadzone z łamaniem prawa celnego i prawa podatkowego samochody z europejskimi numerami, do Polski zostało zwrócone 138 samochodów.

"Oczywiście, wiele osób było niezadowolonych z nowych przepisów, ale zdecydowana większość ze zrozumieniem się do tego odniosła, że takie działania nie zależą od woli pracowników, a są wymogiem ustawy", - dodał on.

Wraz z tym, jak pisze gazeta, "Bug", na Wołyniu zablokowane są przejścia graniczne Jagodzin i Uściług czego powodem jest utworzenie się długich kolejek z obu stron granicy.

Na przejściu granicznym Uściług 24 listopada doszło do transportowego kolapsu, most przez rzekę Bug został zablokowany ze strony ukraińskiej.

Według danych ukraińskiego MSW, obecnie utrudniony jest ruch w kierunku wszystkich przejść granicznych na zachodniej granicy kraju.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania prowokacji utworzono sztab operacyjny Policji Narodowej, w miejscach prowadzenia akcji działa policja prowadząca dialog. Stróże prawa będą udzielać uczestnikom akcji niezbędnej pomocy serwisowej" - powiedziano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prosi właścicieli samochodów, którzy stali się zakładnikami chwilowo prawnie nieuregulowanej sytuacji, nie uciekać się do radykalnych działań" - czytamy w komunikacie.

W MSW poinformowano także, że w celu uregulowania sytuacji powołano grupę roboczą w celu uregulowania norm prawnych i odblokowania ruchu na przejściach granicznych, pierwsze zebranie grupy odbędzie się 26 listopada o godzinie 10:00.

Do grupy roboczej weszli pierwszy zastępca szefa MSW Serhij Jary, szef Policji Narodowej Serhij Kniaziew, szef PSGU Petro Cyhykał, kierownik centrum serwisowego MSW Władysław Kryklij, p.o. przewodniczącego PSFU Ołeksandr Własow.

Przypomnijmy, że w związku z nowymi przepisami odprawy celnej samochodów z europejskimi tablicami rejestracyjnymi, obywatele-rezydenci mają prawo przemieszczać pojazd zarejestrowany poza granicami Ukrainy w trybie tranzytu, pod warunkiem opłacenia zabezpieczenia gotówkowego w wysokości należności celnych od przywozu takich samochodów na obszar celny Ukrainy w celu swobodnego obrotu lub uiszczenia opłat celnych.

8 października Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w drugim czytaniu i przyjęła w całość dwie ustawy, które powinny postawić kropkę nad i w sprawie tak zwanych "eurobalch".

Jedna z nich przewiduje zmianę formuły obliczania akcyzy przy cleniu aut, która zostanie zmniejszona.

Druga — wzmacnia odpowiedzialność za naruszenie przepisów celnych, w szczególności osób, które przewożą na Ukrainę auto w trybie tranzytu lub w trybie czasowego wwozu.

Artykuły powiązane