Stan wojenny na Ukrainie: co trzeba wiedzieć o jego wprowadzeniu

Stan wojenny na Ukrainie: co trzeba wiedzieć o jego wprowadzeniu
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poparł wniosek Komitetu Wojskowego o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na ataki na ukraińskie okręty w Cieśniny Kerczeńskiej.

 

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) zdecydowano się zaproponować wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie na okres 60 dni dla stworzenia warunków dla odparcia agresji zbrojnej. Decyzję poparł parlament na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 listopada.

Za takim rozwiązaniem głosowało 276 deputowanych.

Rada Najwyższa zatwierdziła dekret prezydenta Ukrainy "O wprowadzeniu stanu wojennego w Ukrainie". Będzie on funkcjonować w obwodach graniczących z Rosją i nieuznawanym Naddniestrzem.

Prezydent Petro Poroszenko podał wykaz tych obwodów: winnicki, ługański, mikołajowski, odeski, sumski, charkowski, czernihowski i wewnętrzne wody azowo-kerczeńskie. Z kolei przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij powiedział przed głosowaniem, że stan wojenny zostanie wprowadzony na 30 dni w podanych przez prezydenta obszarach wraz z obwodami donieckim i zaporoskim.

Data wprowadzenia stanu wojennego nie była określona, ale wcześniej podkreślano, że chodzi o wprowadzenie stanu wojennego od godz. 09.00 28 listopada.

Stan wojenny — to specjalny reżim prawny, przewidujący przyznanie specjalnych uprawnień organom władzy, niezbędnych dla uniknięcia zagrożenia. To czasowe ograniczenie praw i wolności obywateli, a także czasowe ograniczenie ustawowych interesów osób prawnych. W momencie wprowadzenia stanu wojennego mogą być wprowadzone następujące środki ostrożności: używanie zdolności i siły roboczej przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wszystkich form własności dla potrzeb obrony; zmienianie trybu ich pracy; przeprowadzenie innych zmian działalności produkcyjnej, a także warunków pracy zgodnie z przepisami prawa pracy; wprowadzenie godziny policyjnej; wprowadzenie specjalnego trybu wjazdu i wyjazdu; ograniczanie swobody poruszania się obywateli, cudzoziemców i osób bez obywatelstwa, a także ruchu pojazdów; legitymowanie obywateli, a w przypadku konieczności przeprowadzenie przeszukań osobistych, pojazdów, bagażu i ładunków, pomieszczeń biurowych i mieszkaniowych obywateli, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z konstytucji Ukrainy; zakaz przeprowadzania pokojowych zgromadzeń, wieców, pochodów i demonstracji, innych imprez masowych; może być ograniczone prawo do swobodnego przemieszczania się.

Ogranicza się wówczas również prawo własności przez przymusowe wywłaszczenie nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na potrzeby obrony. Należy powiedzieć, że prawo przewiduje odszkodowanie za takie zajęcie, a także zwrot mienia w przypadku jego zachowania podczas korzystania w okresie wojny. Ograniczone zostają również prawa pracownicze, z powodu wprowadzenia obowiązku wykonywania pracy. Wraz z tym, ustawa przewiduje ochronę socjalną, prawo do wypoczynku i płacę minimalną. Nie mogą być ograniczone w okresie stanu wojennego podstawowe prawa, takie jak prawo do życia, do poszanowania godności, wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do równości wobec prawa, prawo do mieszkania.

Jakich uprawnień nie można przerwać w czasie stanu wojennego:
w warunkach stanu wojennego zakazane jest przeprowadzanie wyborów, referendów, strajków i zmian w konstytucji. Niezastosowanie się do reżimu prawnego stanu wojennego pociąga za sobą odpowiedzialność.

Artykuły powiązane