Ekspert policzył naruszone przez Rosję normy prawa międzynarodowego

Ekspert policzył naruszone przez Rosję normy prawa międzynarodowego
Rosję w kontekście jej agresji na Morzu Czarnym i Azowskim należy pociągnąć do odpowiedzialności nie tylko za niedawne przejęcie ukraińskich okrętów i aresztowanie marynarzy w Cieśninie Kerczeńskiej, ale również za wcześniejsze przestępstwa.

 

Taką opinię na swojej stronie na Facebooku wyraził koordynator grupy „Informacyjny Opór”, deputowany Ukrainy Dmytro Tymczuk.

„Aresztowanie przez Rosję ukraińskich marynarzy rażąco narusza, między innymi, Konwencję w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej. To trzeba wykorzystać, domagając się natychmiastowego uwolnienia naszych marynarzy. Nie zapominajmy jednak również o wcześniejszych zbrodniach Rosjan w regionie” - zaznaczył Tymczuk.

Jego zdaniem, samo przejęcie grupy okrętowo-kutrowej Marynarki Wojennej Ukrainy i aresztowanie ukraińskich załóg w kontekście ostatnich wydarzeń może być również wykorzystane przez Ukrainę do pociągnięcia do odpowiedzialności Rosji za ostrzelanie 1 stycznia 2017 roku przez Rosjan z „wież Bojko” wojskowo-transportowego samolotu An-26 SZ Ukrainy. „Jak i sam fakt przejęcia i przetrzymywanie ukraińskich instalacji wiertniczych za pomocą Floty Czarnomorskiej, sił specjalnych FSB i żołnierzy Rosgwardii powinno być uznane za morski terroryzm” - zaznaczył koordynator grupy.

Według niego zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 40/61 z 9 grudnia 1985 r. i Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) A. 584/14 z 20 listopada 1985 r., a także przyjęty przez IMO dokument Środki zapobiegające bezprawnym aktom wobec pasażerów i załogi na pokładzie statków w Rzymie, w 1988 r. została zwołana międzynarodowa konferencja dyplomatyczna, na której zostały przyjęte Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej oraz Protokół w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym. Konwencja zawiera 22, a Protokół - 10 artykułów.

Jak zaznaczył Tymczuk, według tych dokumentów, każda osoba popełnia przestępstwo, jeżeli bezprawnie i celowo:

 • zajmuje statek lub przejmuje nad nim kontrolę przy użyciu siły, lub groźby jej użycia, lub za pomocą jakiejkolwiek innej formy zastraszenia;
 • dokonuje aktu przemocy wobec osoby znajdującej się na statku, jeżeli działanie to może zagrozić bezpieczeństwu żeglugi tego statku;
 • niszczy statek, lub powoduje uszkodzenia statku, lub jego ładunku, jeżeli działanie to może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi tego statku;
 • umieszcza lub powoduje umieszczenie na statku, za pomocą jakichkolwiek środków, urządzenia lub substancje, które mogą zniszczyć ten statek lub spowodować jego uszkodzenia bądź jego ładunku, powodując przez to zagrożenie lub możliwość zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi tego statku;
 • niszczy lub w sposób poważny uszkadza morskie urządzenia nawigacyjne albo w sposób poważny zakłóca ich działanie, jeżeli działanie takie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi statku;
 • przekazuje świadomie fałszywe informacje, dotyczące bezpieczeństwa żeglugi statku;
 • zadaje obrażenia fizyczne lub pozbawia życia daną osobę w związku z popełnieniem, lub próbą popełnienia wyżej wymienionych przestępstw (art. 3).

Każda osoba popełnia przestępstwo, jeżeli niezgodne z prawem i celowo:

 • zajmuje stałą platformy bądź przejmuje nad nią kontrolę przy użyciu siły lub groźby użycia siły, bądź też innych form zastraszania;
 • dokonuje aktu przemocy wobec osoby, znajdującej się na pokładzie stałej platformy, jeżeli akt ten może zagrozić jej bezpieczeństwu;
 • niszczy stałą platformę lub powoduje jej uszkodzenie, co może stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa;
 • umieszcza lub powoduje umieszczenie przy pomocy jakichkolwiek środków na stałej platformie, urządzenia lub substancje, które mogą zniszczyć tę stałą platformę lub stworzyć zagrożenie jej bezpieczeństwa;
 • zadaje obrażenia fizyczne lub pozbawia życia daną osobę w związku z popełnieniem, lub próbą popełnienia wyżej wymienionych przestępstw.

„W ten sposób, Federację Rosyjską można (i koniecznie trzeba) pociągnąć do odpowiedzialności, a jednocześnie przypomnieć IMO i zagranicznym partnerom, że obecny przypadek z grupą okrętowo-kutrową Marynarki Wojennej Ukrainy to tylko przykład polityki państwowego terroryzmu i destabilizacji przez Rosję całego regionu Czaromorsko-Azowskiego” - podkreślił Tymczuk.

Zaznaczył on również, że konieczne jest „możliwie szybkie dostarczenie do sekretarza generalnego IMO wszystkich informacji, posiadanych przez Kijów i odnoszących się do okoliczności zbrodni rosyjskiego agresora w regionie”.

Jak informowaliśmy, graniczne statki Federacji Rosyjskiej 25 listopada dokonały agresywnych działań wobec ukraińskich okrętów, które zgodnie z planem chciały przepłynąć z portu w Odessie do portu w Mariupolu przez Cieśninę Kerczeńską. Rosyjscy komandosi ostrzelali i przejęli trzy ukraińskie statki i 24 marynarzy.

Rada Najwyższa 26 listopada przyjęła ustawę „O zatwierdzeniu dekretu prezydenta Ukrainy »O wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie« na okres 30 dni w 10 obwodach w związku z agresją Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej.

Artykuły powiązane