Ukraina i UE omawiają współpracę kulturalną na konferencji w Kijowie

Ukraina i UE omawiają współpracę kulturalną na konferencji w Kijowie
W Kijowie we wtorek otwarto drugą międzynarodową konferencję „Kulturowe stosunki Ukrainy i UE: rezultaty roku 2018”.

 

Konferencja została zorganizowana przez Krajowe Biuro Programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” na Ukrainie, przy wsparciu i we współpracy z przedstawicielstwem UE na Ukrainie. Celem imprezy jest podsumowanie roku 2018 i dyskusja na temat strategii współpracy Ukraina - UE w kontekście kultury i przemysłów kreatywnych, zawiadamia korespondent Ukrinformu.

Uczestników konferencji powitał przewodniczący Komisji Rady Najwyższej ds. Kultury i Duchowości Mykoła Kniażycki oraz szef Krajowego Biura Programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, dyrektor generalny Ukraińskiego Funduszu Kultury Julija Fediw.

Kniażycki zaznaczył, że w ostatnich latach zmieniło się kulturalne oblicze Ukrainy, mocno do tego przyczyniło się utworzenie w zeszłym roku Ukraińskiego Funduszu Kultury, który jest bardzo ważny z punktu widzenia wspólnych projektów z Unią Europejską.

„Jeśli mówić o dużych projektach, takich jak »Kreatywna Europa«, po raz pierwszy dostać się do tego programu i otrzymać fundusze jest bardzo trudno. Panuje tam ogromna konkurencja, Ukraina nie zawsze jest priorytetem i to bardzo ważne, aby był to ktoś, kto daje możliwość, aby zrobić pierwszy krok. I nasze instytucje — Ukraiński Fundusz Kultury lub Państwowa Agencja Ukrainy ds. Kino, lub Instytut Książki, który w końcu zaczął działać, gotowi są dać ukraińskim producentom, menedżerom branży kulturalnej, kreatywnym ludziom tę pierwszą szansę, aby potem rozpocząć pracę z projektami europejskimi” - powiedział przewodniczący Komisji ds. Kultury i Duchowości.

Fediw podkreśliła, że realizacja Umowy o stowarzyszeniu obejmuje inicjatywy nie tylko ekonomiczne i polityczne, ważnym elementem jest również kultura i polityka kulturalna. Przypomniała, że Ukraina w 2016 roku dołączyła do jednego z największych programów Unii Europejskiej w dziedzinie kultury i kreatywności — do programu „Kreatywna Europa”.

„Według stanu na dziś »Kreatywna Europa« liczy 42 członków. W sumie Ukraina ma możliwość nawiązania stosunków kulturalnych z 41 krajami Europy, co stało się bardzo dużym pozytywem” - zaznaczyła.

Fediw dodała również, że proces wypełniania wniosków i uzyskania dofinansowania z UE jest znacznie trudniejszy niż uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Kultury lub innych profilowych instytucji państwowych na Ukrainie, lub programów specjalistycznych zorientowanych tylko na Ukrainę. Dlatego dzięki przedstawicielstwu UE na Ukrainie i British Council ucieleśniono program „Mosty Kulturowe”, mający na celu przygotowanie do napisania bardziej złożonych zgłoszeń w celu uzyskania większego finansowania z programu „Kreatywna Europa”.

„Istnieje jednak sporo możliwości uzyskania finansowania ze strony państwa, ponieważ finansowanie z funduszy europejskich nie jest 100-procentowe. I właśnie jednym z zadań Ukraińskiego Funduszu Kultury jest wsparcie międzynarodowych projektów, czyli współpraca między Ukrainą i innymi krajami. Jako jeden z priorytetów wybraliśmy dla siebie dofinansowanie m.in. tych projektów, które otrzymują finansowanie z »Kreatywnej Europy« lub innych międzynarodowych darczyńców. Dlatego w ciągu tych dwóch dni wzywam was słuchać nie tylko pomyślnych historii, ale i tych, którzy nie otrzymali dofinansowania, ale się nie poddają i kontynuują doskonalenie swoich pomysłów projektowych, poszukiwanie bardziej stabilnych partnerów i staranie się o środki w tym i kolejnych latach” - powiedziała.

Konferencja trwać będzie w ciągu dwóch dni - 4-5 grudnia. Program pierwszego dnia obejmuje: omówienie wyników Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego i prezentację pomyślnych projektów wspieranych przez środki Unii Europejskiej w dziedzinie kultury i przemysłów kreatywnych Ukrainy. Podczas drugiego dnia przedstawiciele programów, które są finansowane z funduszy UE i Ukrainy, opowiedzą o otwartych konkursach w sferze przemysłu kulturalnego i kreatywnego oraz o swoich planach na rok 2019.

W imprezie uczestniczy około 200 przedstawicieli kultury, przemysłu kreatywnego i audiowizualnego, publicznych instytucji i projektów, państwowych, samorządowych i lokalnych organów władzy, EUNIC i państw członkowskich UE, ЕАСЕА.

Artykuły powiązane