Zaproponowano zawieszenie funkcjonowania nowych przepisów odnośnie tzw. „euroblach”

Zaproponowano zawieszenie funkcjonowania nowych przepisów odnośnie tzw. „euroblach”
Ukraiński deputowany zarejestrował projekt ustawy o zawieszeniu na 90 dni ważności wcześniej przyjętych przepisów o odprawie celnej samochodów na obcej rejestracji.

 

Projekt ustawy o wprowadzeniu zmian w przepisach przejściowego regulaminu Kodeksu podatkowego Ukrainy oraz wstrzymanie ważności prawa „O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy w zakresie obłożenia podatkiem akcyzowym pojazdów samochodowych” i „O zmianie Kodeksu celnego Ukrainy i niektórych innych aktów prawnych Ukrainy w sprawie przywozu pojazdów na obszar celny Ukrainy” opublikowano na stronie internetowej parlamentu.

„Projekt ustawy przewiduje, że obowiązywanie ustaw »O wprowadzeniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy w zakresie obłożenia podatkiem akcyzowym pojazdów samochodowych« i »O zmianie Kodeks celnego Ukrainy i niektórych innych aktów prawnych Ukrainy w sprawie przywozu pojazdów na obszar celny Ukrainy« zostaje zawieszone do 1 marca 2019 roku” - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji projektu ustawy zaproponowanej przez deputowanego Jurija Derewjanko (bezpartyjny).

Proponuje się również przedłużyć do 28 lutego 2019 roku działanie ulgi podatkowej w celu stymulowania rozwoju rynku pojazdów używanych.

Projekt ustawy przewiduje, że obywatele Ukrainy, którzy naruszają warunki przywozu na obszar celny Ukrainy i odprawę celną pojazdów z zagraniczną rejestracją, które są sklasyfikowane pod pozycjami 8702, 8703, 8704 (o masie całkowitej do 3,5 tony), 8711 i przyczep do nich, sklasyfikowanych pod pozycją 8716 zgodnie z Ukraińską Klasyfikacją Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej w ilości jednej jednostki na każdą pozycję produktową są zwolnieni od odpowiedzialności za naruszenie przepisów celnych, podatkowych i prawa administracyjnego w odniesieniu do pojazdu, wobec którego nie zostały spełnione terminy oraz warunki (wymogi) celne, trybu czasowego przywozu lub tranzytu.

Derewjanko uważa, że przyjęcie ustawy ureguluje problem samochodów z zagraniczną rejestracją, o czym oświadczył podczas rady rozjemczej w poniedziałek.

Jak informowano, nowe zasady przywozu samochodów na europejskich rejestracjach weszły w życie 25 listopada. Tego samego dnia rozpoczęły się masowe protesty, które trwały ponad dwa dni. 27 listopada przejścia graniczne częściowo zostały odblokowane, teraz wszystkie działają w normalnym trybie.

Artykuły powiązane