Rada Najwyższa uznała weteranów OUN-UPA za uczestników działań bojowych

Rada Najwyższa uznała weteranów OUN-UPA za uczestników działań bojowych
Wcześniej uznawano za nich tylko tych żołnierzy UPA, którzy walczyli przeciwko Niemcom.

 

Rada Najwyższa 6 grudnia przyjęła projekt ustawy nr 8519 o uznaniu weteranów OUN-UPA za uczestników działań wojennych. Jak przekazuje służba prasowa ukraińskiego parlamentu, za projektem zagłosowało 236 deputowanych.

Deputowani dokonali zmian w wykazie uczestników działań, zapisany w ustawie „O statusie weteranów wojny, gwarancji ich opieki społecznej”.

Wcześniej za uczestników działań wojennych uznawano tylko tych żołnierzy UPA, którzy walczyli przeciwko Niemcom w latach 1941-1944 i zostali zrehabilitowani jako ofiary represji politycznych.

W nowej wersji ustawy uczestnikami działań są wszystkie osoby, które walczyły w składzie Ukraińskiej Powstańczej Armii, Siczy Poleskiej atamana Bulby-Borowca, Ukraińskiej Armii Ludowo-Rewolucyjnej, uzbrojonych oddziałach Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którzy walczyli nie tylko przeciwko III Rzeszy, ale również przeciwko ZSRR w latach 1944-1956 i później.

W uzasadnieniu czytamy, że według stanu na koniec maja 2018 roku, przy życiu pozostało około 1200 weteranów OUN-UPA.

Przypomnijmy, że wiosną 2015 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła projekt ustawy o statusie prawnym i czczeniu pamięci uczestników walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku, który uznaje za jej uczestników armię Ukraińskiej Republiki Ludowej, armię Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, Sicz Karpacką, Ukraińską Organizację Wojskową, Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię, Ukraińską Główną Radę Wyzwoleńczą, Ukraińską Grupę Helsińską i inne podobne organizacje.

Zgodnie z tą ustawą rząd uznał, że walka o niepodległość Ukrainy w XX wieku miała miejsce od listopada 1917 r. do 24 sierpnia 1991 roku.

Publiczne zaprzeczanie faktu legalności walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku uznaje się za obrazę pamięci bojowników o niepodległość Ukrainy w XX wieku, poniżenie godności narodu ukraińskiego i jest sprzeczne z prawem.

Artykuły powiązane