Unia Europejska przeznaczy dodatkowe 4 mln euro na pomoc humanitarną dla Ukraińców

Unia Europejska przeznaczy dodatkowe 4 mln euro na pomoc humanitarną dla Ukraińców
Zwiększenie finansowania pozwoli zabezpieczyć najbardziej wrażliwe kategorie cywilów z terenów okupowanych.

 

Unia Europejska przeznacza dodatkowe cztery miliony euro na pomoc humanitarną dla wschodu Ukrainy, - czytamy w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej.

Zwiększenie finansowania zapewni pomoc dla cywilów zamieszkujących czasowo okupowane przez rosyjsko-terrorystyczne wojska regiony obwodów donieckiego i ługańskiego, gdzie sytuacja humanitarna jest bardzo skomplikowana.

"Unia Europejska w dalszym ciągu wspiera wszystkich potrzebujących, gdziekolwiek są... dofinansowanie pozwoli nam zapewnić pomoc dla pozostających poza kontrolą rządu obszarach, gdzie sytuacja humanitarna jest bardzo skomplikowana" - powiedział europejski komisarz ds. pomocy humanitarnej i działań antykryzysowych Christos Stilianidis.

Finansowanie pozwoli pomóc najsłabszym warstwom mieszkańców z terenów okupowanych rozwiązać problemy humanitarne, pojawiające się w okresie zimowym. Na przykład, poprzez zapewnienie im grzejników.

Humanitarne projekty UE w kontrolowanych przez Ukrainę i w okupowanych rejonach Donbasu obejmują pomoc w odbudowie zniszczonych mieszkań, zabezpieczenie w środki higieny, leki, wodę i żywność, a także w rozminowywanie terenów w strefie działań wojennych. Łącznie z 2014 r. UE przeznaczyła na te cele 116 milionów euro.

Wcześniej szef przedstawicielstwa UE na Ukrainie Hugues Mingarelli poinformował o tym, że przez cztery lata agresji rosyjskiej Unia Europejska dostarczyła Ukrainie około dziesięciu miliardów euro pomocy. Ponadto, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) aktywował trzy miliardy euro w postaci kredytów.

We wrześniu Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) wysłała na okupowane tereny Donbasu pomoc humanitarną o wadze ponad 100 ton. W tym akcesoria zimowe i rodzinne zestawy do higieny.

Artykuły powiązane