Zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego został biskup Epifaniusz

Zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego został biskup Epifaniusz
Sobór zjednoczeniowy utworzenia autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego wybrał na jego zwierzchnika doktora nauk teologicznych, profesora, namiestnika patriarchalnego, metropolitę perejasławskiego i białocerkiewskiego Epifaniusza.

 

Decyzja została podjęta podczas tajnego głosowania w sobotę, 15 grudnia, informuje korespondent Ukrinformu.

"Dzisiaj, 15 grudnia. Ten dzień przejdzie do historii jako dzień święty, dzień utworzenia autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, dzień ostatecznego uzyskania niepodległości od Federacji Rosyjskiej. I Ukraina już nie będzie pić, mówiąc słowami Tarasa Szewczenki, "z moskiewskiego kielicha moskiewskiej trucizny" , - powiedział prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który wraz z metropolitą Epifaniuszem wyszedł do wiernych na plac przez Soborem Mądrości Bożej w Kijowie.

11 października 2018 roku Synod Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopolitańskiego poparł udzielenie autokefalii kościołowi ukraińskiemu, a także oficjalnie potwierdził, że kościołem-zwierzchnikiem Ukrainy jest Konstantynopol. Synod również uznał za nieważną anatemę szefa UKP PK Filareta i zwierzchnika Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Makarego.

Zaproszenie na Sobór zjednoczeniowy odmówiło 56 biskupów Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. A zwierzchnik patriarchatu metropolita Onufry zwrócił patriarsze ekumenicznemu Bartłomiejowi I zaproszenie do udziału w Soborze zjednoczeniowym.

13 grudnia biskupi UKP PK wybrali na kandydata na stanowisko szefa nowego kościoła arcybiskupa perejasława-chmielnickiego i białocerkiewskiego UKP PK Epifaniusza.

Arcybiskup Epifaniusz (imię świeckie Serhij Petrowycz Dumenko) urodził się 3 września 1979 roku w miejscowości Wowkowe w obwodzie odeskim. W 1996 roku po zakończeniu szkoły średniej w obwodzie czerniowieckim wstąpił do Kijowskiego Seminarium Duchownego, które ukończył w 1999 roku. W tym samym roku wstąpił do Kijowskiej Akademii Duchowej, którą ukończył w 2003 roku uzyskując tytuł kandydata nauk teologicznych.

Od 2006 do 2007 studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Ateńskiego.

Od 2007 roku pracował jako wykładowca Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej pełniąc funkcję kierownika katedry filologii.

21 grudnia 2007 złożył wieczyste śluby mnisze przed patriarchą kijowskim i całej Rusi-Ukrainy Filaretem, przyjmując imię Epifaniusz na cześć św. Epifaniusza z Cypru. 6 stycznia 2008 został wyświęcony na hierodiakona, zaś 20 stycznia 2008 - na hieromnicha. W tym samym roku otrzymał godność archimandryty, po czym został przełożonym Monasteru Wydubickiego.

30 maja 2008 roku został mianowany sekretarzem Kijowskiego Patriarchatu. Decyzją Synodu UKP PK z dnia 21 października 2009 roku został mianowany na biskupa wyszhorodzkiego, wikariusza eparchii kijowskiej. Decyzją Świętego Synodu UKP PK z dnia 27 lipca 2010 roku został mianowany rektorem Kijowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej. W 2012 otrzymał godność arcybiskupa. Od 28 czerwca 2013 jest metropolitą perejasławsko-chmielnickim i białocerkiewskim.

Jest stałym członkiem Świętego Synodu UKP Patriarchatu Kijowskiego.

Artykuły powiązane