Na czele rady nadzorczej ukraińskiego Funduszu Efektywności Energetycznej stanął Polak

Na czele rady nadzorczej ukraińskiego Funduszu Efektywności Energetycznej stanął Polak
Przewodniczącym rady nadzorczej ukraińskiego Funduszu Efektywności Energetycznej został wybrany Polak Andrzej Rajkiewicz.

 

Jak poinformował minister rozwoju regionalnego, budownictwa i gospodarki komunalnej Hennadij Zubko, taka decyzja zapadła na pierwszym posiedzeniu rady nadzorczej Funduszu w dniu 17 grudnia.

Rada nadzorcza przyjęła również inne ważne decyzje dotyczące działalności Funduszu Efektywności Energetycznej.

„W szczególności, zatwierdzony został regulamin posiedzeń rady nadzorczej; określono sposób wyboru członków zarządu i kierownika jednostki audytu wewnętrznego; zatwierdzono plan pracy na rok 2018 i pierwszy kwartał 2019 roku. Następny ważny krok to ogłoszenie konkursu na wybór kierownictwa” - czytamy w komunikacie.

Do składu rady nadzorczej Funduszu Efektywności Energetycznej wyznaczono już 4 osoby - dwóch niezależnych członków, którzy zostali wybrani na podstawie konkursu, dwóch to przedstawiciele rządu. Teraz oczekuje się wyznaczenia przedstawiciela Unii Europejskiej.

Andrzej Rajkiewicz dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA oraz honorowego wiceprezesa Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE-Polska. Prowadzi wykłady podczas kursów dotyczących zarządzania energią, jest kierownikiem projektów konsultingowych.

Artykuły powiązane