Na Ukrainie zostanie utworzona grupa robocza do reformowania Państwowej Służby Fiskalnej

Na Ukrainie zostanie utworzona grupa robocza do reformowania Państwowej Służby Fiskalnej
Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził dekret o utworzeniu międzyresortowej grupy roboczej, która zaprojektuje zalecenia dotyczące reformy systemu organów podatkowych i celnych.

 

Informuje o tym biuro prasowe Ministerstwa Finansów Ukrainy.

„Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził dekret o utworzeniu międzyresortowej grupy roboczej ds. reformy systemu organów realizujących państwową politykę podatkową i celną. Skład grupy roboczej będzie zatwierdzony przez ministra finansów Ukrainy i nie będzie przekraczać 50 osób” - czytamy w komunikacie.

W skład grupy roboczej wejdą przedstawiciele organów władzy wykonawczej, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, deputowani Ukrainy, eksperci.

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził również rozporządzenie o międzyresortowej grupie roboczej i określił jej podstawowe zadania. Grupa robocza będzie dokonywać analizy wniosków w sprawie reformy państwowej służby podatkowej i celnej i przedstawiać na obradach Rady Ministrów opracowane zalecenia.

Jak informowano, 18 grudnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie reorganizacji Państwowej Fiskalnej Służby Ukrainy poprzez podział na Państwową Służbę Podatkową i Państwową Służbę Celną jako oddzielne centralne organy władzy wykonawczej. Gabinet Ministrów będzie kierować i koordynować działalność tych służb przez ministra finansów Ukrainy. Rozporządzenie uwzględnia zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz zadania, określone przez średniookresowy plan priorytetowych działań rządu do 2020 roku.

Artykuły powiązane