Werchowna Rada za piątym podejściem przyjęła antydyskryminacyjne ustawy

Werchowna Rada za piątym podejściem przyjęła antydyskryminacyjne ustawy
Rada Najwyższa dziś w piątej próbie przyjęła poprawkę do Kodeksu pracy o niedopuszczalności dyskryminacji w sferze zatrudnienia ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, przynależność religijną i związaną z nią orientację płciową, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Za taką decyzję głosowało 234 deputowanych.

Poprawka również zabrania dyskryminacji za udział w akcji protestu lub odwołania do sądu.

Dzisiaj partie głosowały za poprawką bardziej spójnie. Głównym przeciwnikiem okazała się, jak poprzednim razem, Partia Radykalna, Blok Opozycyjny, część "Samopomocy" i część pozapartyjnych deputowanych.

Przypomnijmy, że przyjęcie poprawki o niedopuszczalności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną jest jednym z wymogów UE do zniesienia reżimu wizowego z Ukrainą.

Artykuły powiązane