Na Ukrainie planują wyremontować 144,5 km dróg na koszt kredytu z Polski

Na Ukrainie planują wyremontować 144,5 km dróg na koszt kredytu z Polski
„W ramach umowy między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o udzieleniu kredytu na warunkach pomocy wiązanej mogą być realizowane prace związane z kapitalnym remontem na pięciu odcinkach w obwodzie lwowskim i na jednym odcinku w obwodzie wołyńskim. Łączna długość odcinków w obwodzie lwowskim wynosi 131,3 km, a w wołyńskim - 13 kilometrów. Ogółem jest to 144,5 km”, - czytamy w komunikacie Ukrawtodor, przekazuje Wschodnik.pl.

W szczególności planuje się przeprowadzenie remontów na następujących odcinkach:

• około 20 kilometrów na odcinku 0 + 000 km - 19 + 900 km samochodowej drogi publicznej O 142001 Jaworów - Hruszów;
• 9 km na odcinku 0 + 000 km - 12 + 200 km samochodowej drogi publicznej T-14-03 Hruszów - Niemirów;
• 46,4 km na odcinku 0 + 000 km - 46 + 435 km samochodowej drogi publicznej T-14-18 Niżankowice-Sambor-Drohobycz-Stryj;
• 53,17 km na odcinku 3 + 137 km - 56 + 307 km samochodowej drogi publicznej T-14-04 Czerwonogród - Rawa Ruska;
• 3 km na odcinku 0 + 000 km - 29 + 960 km samochodowej drogi publicznej T-1401 PPC Smolnica - Stary Sambor;
• Kapitalny remont 13 kilometrów na odcinku 0 + 420 km - 13 + 420 km samochodowej drogi publicznej N-22 Uściług - Łuck - Równe.

„Obecnie projekt jest na etapie przygotowania do realizacji. Podpisano umowę kredytową, ratyfikowaną w 2016 roku. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy, Państwowa Służba Graniczna Ukrainy i Ukrawtodor opracowują procedury wdrażania projektu. Kwestia dokonania zakupów w jego ramach pozostaje otwarta. Dlatego Ukrawtodor może raportować, że nie spożytkowano jeszcze żadnych środków”, - podkreśla się w komunikacie prasowym.

Strony zamierzają zatwierdzić kolejność realizacji projektu do końca 2016 roku. Zamówienia otwarte związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej mogą być rozpoczęte pod warunkiem terminowego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych procedur.

Przypomnijmy również, że we wrześniu 2015 roku Ukraina i Polska zawarły umowę kredytową o udzieleniu Ukrainie kredytu w wysokości 100 milionów euro na 30 lat z oprocentowaniem 0,15% rocznie. Realizacja tej umowy przewiduje finansowanie projektów rozwoju przygranicznej infrastruktury drogowej i zagospodarowanie przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiego odcinka granicy państwowej, a także inne projekty.

Artykuły powiązane