Posiedzenie w sprawie byłego szefa nielegalnego ugrupowania „ŁRL” Igora Płotnickiego nie odbyło się z powodu ustąpienia jednego z członków kolegium sędziów.
Dział: Swiat
Byłego lidera „ŁRL” Igora Płotnickiego i jego podwładnych przewieziono pod eskortą do Rosji, gdzie zostali umieszczeni w areszcie.
Dział: Swiat
Ukraińskie Służby Bezpieczeństwa uważają, że "minister spraw wewnętrznych ŁRL" Igor Kornet współpracuje z rosyjskimi najemnikami.
Dział: Ukraina
Obowiązki „szefa ŁRL” będzie wypełniał Leonid Pasiecznik.
Dział: Ukraina
Siatka informatorów grupy IO odnotowała przemieszczenie sił i środków wojsk okupacyjnych:
Dział: Ukraina
Bojówkarze na Donbasie będą strzelać do uczestników misji pokojowej ONZ w przypadku wprowadzenia międzynarodowej misji bez zgody ugrupowania „ŁRL”.
Dział: Ukraina
Cywilni mieszkańcy oddzielnych rejonów obwodu ługańskiego zawiadamiają, że widzieli część pomocy humanitarnej na półkach sklepów.
Dział: Ukraina
Zwycięzcę zawodów w poliatlonie Wiktora Stepanenkę aresztowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego „ŁRL”.
Dział: Ukraina
W ostatnim czasie byli oni w konflikcie z Płotnickim.
Dział: Ukraina
Po wprowadzeniu ruchu bezwizowego Ukrainy z Unią Europejską na okupowanych terytoriach Donbasu gwałtownie wzrósł popyt na paszportu, w tym paszportu starego wzoru.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 3