W szczególności, czołgi, haubice holowane, artylerię i różnego kalibru moździerze.
Dział: Ukraina
Na czele operacji stanie wojskowe kierownictwo z doświadczeniem bojowym
Dział: Ukraina
Białoruś jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), dlatego nie może uczestniczyć w misji pokojowej ONZ w Donbasie.
Dział: Ukraina
Takie zdanie wyraził pierwszy zastępca szefa Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE na Ukranie Alexander Hug.
Dział: Ukraina
Obserwatorzy OBWE potwierdzili informacje na temat 479 zabitych i rannych wśród ludności cywilnej w ciągu roku.
Dział: Ukraina
Przez trzy lata, od momentu ich podpisania, można było osiągnąć więcej sukcesów w regulowaniu konfliktu na Donbasie - uważa niemiecka dyplomacja.
Dział: Polityka
W skład pokojowego kontyngentu proponuje się włączenie przedstawicieli takich krajów, jak Szwecja, Brazylia i Białoruś.
Dział: Ukraina
Ukraińskie wojska przejęły kontrolę nad wioską Nowooleksandriwka z rejonu popasniańskiego, obwodu ługańskiego, która znajdowała się w "szarej strefie" na linii demarkacyjnej.
Dział: Ukraina
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uważa, że opracowanie przez ukraińskie władze strategii dotyczącej osób przesiedlonych powinno być jednym z jej priorytetów.
Dział: Swiat
Połtorak opowiedział o naruszeniach postanowień porozumienia mińskiego.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 82