Rezultaty Dienisa Puszylina i Łeonida Pasiecznika nie zbiegły się z prognozami szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Dział: Ukraina
Polska zdecydowanie potępiła przeprowadzenie przez prorosyjskich separatystów tak zwanych "wyborów" w okupowanej części Donbasu 11 listopada i wezwała do wprowadzenia sankcji przeciwko zaangażowanym w organizację głosowania.
Dział: Polska
W lokalach wyborczych w "ŁRL" i "DRL" sprzedają produkty po obniżonych cenach.
Dział: Ukraina
Unia Europejska jest wierna porozumieniom mińskim i nie uznaje wyników nielegalnych wyborów na terenie tymczasowo okupowanych obwodów donieckiego i ługańskiego 11 listopada.
Dział: Polityka
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uzyskała informacje, kto „wygra” pseudowybory w czasowo okupowanych terenach obwodach donieckiego i ługańskiego i stanie na czele tak zwanych „DRL” i „ŁRL”.
Dział: Ukraina
Ambasada USA na Ukrainie wezwała mieszkańców okupowanych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego do nieuczestniczenia w tak zwanych wyborach w „Ł/DRL”.
Dział: Ukraina
Misja pokojowa na Ukrainie powinna składać się z trzech głównych elementów, w tym wojskowego, aspektów policyjnych i międzynarodowej administracji oraz znajdować się na całym niekontrolowanym przez Ukrainę terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego.
Dział: Polityka
MSZ RP potępia zamiar kontrolowanych przez Kreml ugrupowań terrorystycznych przeprowadzenia wyborów 11 listopada na okupowanych terytoriach tzw. "DRL" i "ŁRL".
Dział: Polityka
Likwidacja lidera "DRL" Aleksandra Zacharczenki wskazuje na eskalację konfliktu w relacjach FSB i GRU, a zlikwidować go mogli wyłącznie ludzie z jego otoczenia lub rosyjskich służb specjalnych.
Dział: Ukraina
Polska stała się punktem przeładunkowym dla węgla z obwodu donieckiego i ługańskiego, który trafia do Europy partiami o wartości milionów dolarów.
Dział: Polska
Strona 1 z 42