Rezultaty Dienisa Puszylina i Łeonida Pasiecznika nie zbiegły się z prognozami szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Dział: Ukraina