W związku z zatrzymanym ukraińskim korespondentem Białoruś ogłosiła persona non grata doradcę ambasady Ukrainy, w odpowiedzi Ukraina uczyniła podobny krok.
Dział: Ukraina
Jest on podejrzany o defraudację pieniędzy przy zakupie paliwa.
Dział: Ukraina
Ukraina na dziś dostała śmiercionośną broń od Litwy, ma jednak nadzieję na uzyskanie takiej broni także od innych krajów partnerskich.
Dział: Ukraina
Z dwudniową wizytą do Warszawy przybył ukraiński minister obrony Stepan Półtorak.
Dział: Polska
„Zgodnie z określonym przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapotrzebowaniem, w 2017 roku planowane jest dostarczenie do wojska ponad 10 tysięcy jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, - oświadczył zastępca ministra obrony Ukrainy, generał Ołeh Szewczuk.
Dział: Ukraina
Na Ukrainie odbyły się zawody czołgowe.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Obrony Ukrainy zobowiązało dowódców jednostek wojskowych do utworzenia w zespołach atmosfery nietolerancji dla pijaństwa.
Dział: Ukraina
„Jest ona przeliczana, odbywa się redystrybucja sprzętu i majątku między wszystkimi jednostkami wojskowymi”, – oświadczył.
Dział: Ukraina
Powodem decyzji był skandal, jaki wywiązał się wokół publikacji oficjalnych zdjęć, przedstawiających realia strefy ATO.
Dział: Ukraina
15 z 25 dyrektorów poszczególnych pododdziałów strukturalnych w centralnym aparacie Ministerstwa Obrony Ukrainy nie przeszło ponownej atestacji.
Dział: Ukraina