ONZ powinna zareagować na niewypełnienie przez Federację Rosyjską decyzji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do sytuacji praw mniejszości narodowych w okupowanym Krymie i znaleźć sposób, aby zmusić agresora do realizowania tych decyzji i przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.
Dział: Polityka
Podjęcie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ jakichkolwiek działań przeciwko Federacji Rosyjskiej w sprawie skargi Ukrainy będzie można uznać za zwycięstwo strony ukraińskiej.
Dział: Ukraina
Sędziowie, którzy będą rozpatrywać spór Ukrainy i Federacji Rosyjskiej w organie utworzonym przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w sprawie prawa morskiego, powinni podjąć decyzję w przybliżeniu nie wcześniej niż w 2019 roku i nie później niż w roku 2021 - oświadczyła w wywiadzie dla "Europejskiej Prawdy" Ołena Zerkal, zastępca ministra spraw zagranicznych do spraw integracji europejskiej.
Dział: Swiat

 

Praca w Polsce