Zwiększenie finansowania pozwoli zabezpieczyć najbardziej wrażliwe kategorie cywilów z terenów okupowanych.
Dział: Ukraina
Ambasadorowie UE w środę postanowili wprowadzić sankcje wobec 9 osób odpowiedzialnych za organizację "wyborów" w okupowanym Donbasie.
Dział: Swiat
Przedstawiciele OBWE, zgodzili się wziąć udział w nieplanowym spotkaniu trójstronnej grupy kontaktowej w formacie Ukraina, Rosja i OBWE.
Dział: Polityka
Rezultaty Dienisa Puszylina i Łeonida Pasiecznika nie zbiegły się z prognozami szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Dział: Ukraina
Kijów wzywa Brukselę do wprowadzenia sankcji wobec każdego, kto uczestniczy w organizacji "wyborów" na okupowanych przez Rosję terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.
Dział: Ukraina
Prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę nr 9153 o szczególnym trybie samorządu terytorialnego w Oddzielnych Rejonach Obwodów Donieckiego i Ługańskiego (ORODiŁ)
Dział: Polityka
Mieszkańcom okupowanych terytoriów Ukrainy zaproponowano wybrać przywódców "DRL" i "ŁRL".
Dział: Ukraina
Wśród przyczyn takiej decyzji jest ryzyko dla mińskich negocjacji i perspektywy nowych sankcji.
Dział: Swiat
Na terenach okupowanego Donbasu trwają masowe represje i prześladowania wierzących na tle religijnej przynależności.
Dział: Ukraina
Przewodniczący ukraińskiej delegacji w ZPRE, deputowany Wołodymyr Arjew wyjaśnił, jak ważne dla Ukrainy jest uznanie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, że faktyczna kontrola części Donbasu jest prowadzona przez Rosję.
Dział: Polityka
Strona 1 z 2