Parlament Europejski pozytywnie ocenił postęp reform określonych w Umowie stowarzyszeniowej Ukraina-UE, wskazując przy tym na obszary, gdzie należy zwiększyć wysiłki.
Dział: Ukraina
Parlament Europejski zagłosował za natychmiastowe przyjęcie Rumunii i Bułgarii do układu o bezwizowej przestrzeni tzw. Schengen.
Dział: Swiat
W projekcie raportu o relacjach z Rosją Parlament Europejski wezwał do rozerwania obowiązującego porozumienia o partnerstwie i współpracować jedynie w sferach, „będących przedmiotem wspólnych interesów".
Dział: Polityka
Parlament Europejski jest zaniepokojony poziomem korupcji w Mołdawii, brakiem niezależnej władzy sądowniczej i odejściem od demokratycznych standardów.
Dział: Swiat
Parlament Europejski skrytykował niektóre kraje członkowskie UE za dostawę broni do krajów konfliktowych.
Dział: Polityka
Parlament Europejski przyjął rezolucję o naruszeniu przez Rosję prawa międzynarodowego na Morzu Azowskim.
Dział: Swiat
Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego poparła zakaz używania plastikowych naczyń jednorazowego użytku w Unii Europejskiej od roku 2021.
Dział: Swiat
Parlament Europejski jest świadomy sytuacji, która rozwinęła się na Morzu Azowskim z powodu działań Rosji i ściśle ją monitoruje.
Dział: Polityka
Parlament Europejski w środę, 12 września, poparł wprowadzenie procedury sankcyjnej przeciwko Węgrom w związku z ciągłym naruszeniem zasad i wartości Unii Europejskiej przez Budapeszt.
Dział: Swiat
Powiedziała o tym przewodnicząca komisji spraw konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner, informuje Reuters.
Dział: Swiat
Strona 1 z 12