Stały Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) otrzymał wniosek o przeprowadzenie niezaplanowanej wcześniej debaty w sprawie zdjęcia sankcji z Rosji i przywrócenia jej udziału w pracach Zgromadzenia.
Dział: Polityka
Prawie połowa Ukraińców (49%) jest gotowa sprzedać głos z powodu braku wiary w wyniki.
Dział: Ukraina
Rada Europy opublikowała decyzję Komitetu Ministrów Rady Europy (KMRE), w której Rosję uznano za odpowiedzialną za realizację porozumień z Mińska i potwierdzono postęp w reformach.
Dział: Swiat
Według deputowanego, to jeszcze jeden dowód na to, że Ukraina wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Rady Europy.
Dział: Polityka
W biurze sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda mówi się, że Rada Europy jest nastawiona na kontynuację dialogu z Federacją Rosyjską w sprawie wznowienia jej udziału w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Dział: Polityka
Zostanie ona zamontowana na Alei Gwiazd w pobliżu Rady Europy.
Dział: Swiat
W Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy odbyła się druga tura wyborów na przewodniczącego, jednak podobnie jak w pierwszej nie wyłoniono w niej zwycięzcy.
Dział: Polityka
Komisja Europejska wezwała Radę UE do przyjęcia orzeczenia o włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.
Dział: Swiat
Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje zamiary ukraińskich władz w zakresie zwrócenia się do Rady Europy z prośbą o ekspercką ocenę ustawy „O edukacji” i apeluje, by zrobić to jak najszybciej.
Dział: Swiat
„Po wielu latach ciężkich problemów sytuacja finansowa Grecji poprawiła się”.
Dział: Swiat
Strona 1 z 6

 

Praca w Polsce