Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy na sesji wiosennej omówi śledztwo w sprawie korupcji w Radzie Europy, działania Rosji i projekt Nord Stream 2
Dział: Polityka
12 kwietnia Ukraina podpisała cztery konwencje Rady Europy.
Dział: Ukraina
Obrończyni „ruskiego miru” na Ukrainie zmieniła na tym stanowisku Nilsa Muižnieksa.
Dział: Swiat
Rada Europy zaleca Ukrainie udoskonalić przepisy dotyczące ochrony mniejszości narodowych.
Dział: Swiat
Rada Unii Europejskiej ds. Zagranicznych na kolejnym posiedzeniu 19 marca omówi sytuację na Ukrainie w kontekście 4. rocznicy rosyjskiej okupacji Krymu i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej.
Dział: Swiat
Stały Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) otrzymał wniosek o przeprowadzenie niezaplanowanej wcześniej debaty w sprawie zdjęcia sankcji z Rosji i przywrócenia jej udziału w pracach Zgromadzenia.
Dział: Polityka
Prawie połowa Ukraińców (49%) jest gotowa sprzedać głos z powodu braku wiary w wyniki.
Dział: Ukraina
Rada Europy opublikowała decyzję Komitetu Ministrów Rady Europy (KMRE), w której Rosję uznano za odpowiedzialną za realizację porozumień z Mińska i potwierdzono postęp w reformach.
Dział: Swiat
Według deputowanego, to jeszcze jeden dowód na to, że Ukraina wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Rady Europy.
Dział: Polityka
W biurze sekretarza generalnego Rady Europy Thorbjørna Jaglanda mówi się, że Rada Europy jest nastawiona na kontynuację dialogu z Federacją Rosyjską w sprawie wznowienia jej udziału w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
Dział: Polityka
Strona 1 z 6