Prace będą prowadzone na terenie obwodu połtawskiego.
Dział: Biznes
Według doradcy szefa „Ukrawtodoru” 160 tysięcy kilometrów ukraińskich dróg jest eksploatowanych ponad ustalone normy.
Dział: Ukraina
W ciągu najbliższych 3-5 lat drogi na Ukrainie zostaną doprowadzone do bardzo dobrego stanu.
Dział: Polityka
Pierwszą drogą na Ukrainie, zbudowaną na warunkach koncesji, będzie trasa od Lwowa do granicy ukraińsko-polskiej.
Dział: Biznes
Instytucje Unii Europejskiej są gotowe wziąć udział w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, które mają na celu zbliżenie ukraińskich i europejskich korytarzy transportowych.
Dział: Ukraina
Wszystkie drogi będą miały 4-6 pasów ruchu z maksymalnym limitem prędkości.
Dział: Ukraina
Szef Państwowej Agencji Dróg Ukrainy („Ukrawtodor”) Sławomir Nowak od stycznia do listopada 2017 roku pobierał miesięcznie średnio ponad 108 tys. hrywien wynagrodzenia, a w listopadzie dostał na rękę prawie 205 tys. hrywien.
Dział: Biznes
Państwowa Agencja Dróg Ukrainy w 2017 roku przeprowadziła przetargi na różnego rodzaju zamówienia na łączną kwotę 54 mld hrywien.
Dział: Biznes
Po drogach porusza się mnóstwo ciężarówek na letnich oponach.
Dział: Ukraina
Obecnie nawet nie omawia się projektów budowy nowych dróg.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 6