Na Ukrainie w 2019 roku zbudowana zostanie nowoczesna autostrada w ramach projektu GO Highway.
Dział: Ukraina
W przyszłym roku na Ukrainie rozpocznie się wielki remont drogi „Kijów – Odessa” i wyremontowany zostanie jeszcze szereg innych tras.
Dział: Ukraina
Ługański oddział Ukrawtodor przeznaczył na remont dróg w okupowanej części obwodu prawie 18 milionów hrywien, ale interwencja aktywistów zmusiła do zmiany decyzji agencję.
Dział: Ukraina
Ukraina znajduje się na poziomie Mauretanii, Madagaskaru, Haiti i Gwinei.
Dział: Ukraina
Pełniący obowiązki szefa Ukrawtodoru Sławomir Nowak wyjaśnił, jakie zagrożenie mogą stanowić samochody elektryczne na Ukrainie.
Dział: Ukraina
Państwowa agencja drogowa Ukrainy ("Ukrawtodor") zamierza zrezygnować z prowadzenia bieżącej średniej naprawy do 2020 roku i przejść do kompleksowych remontów.
Dział: Ukraina
Państwowa agencja "Ukrawtodor" planuje zawrzeć kontrakt w wysokości 30 mln hrywien z państwowym przedsiębiorstwem „Centrum Naukowo - Techniczne »Drogowa kontrola jakości«” dla kontroli jakości naprawy dróg.
Dział: Biznes
W obwodzie charkowskim uruchomiono najpotężniejszą fabrykę asfaltu na Ukrainie.
Dział: Biznes
Prace będą prowadzone na terenie obwodu połtawskiego.
Dział: Biznes
Według doradcy szefa „Ukrawtodoru” 160 tysięcy kilometrów ukraińskich dróg jest eksploatowanych ponad ustalone normy.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 7