Rada Europy oficjalnie potwierdziła, że przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego (ZPRE), Michele Nicoletti, opuści stanowisko, nie czekając na koniec roku.
Dział: Polityka
Michele Nicoletti nie może pozostać przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ponieważ na podstawie wyników wyborów we Włoszech nie dostał się on do nowego parlamentu.
Dział: Polityka
Była specjalna przedstawicielka OBWE ds. wolności mediów Dunja Mijatović została wybrana na stanowisko komisarza praw człowieka Rady Europy.
Dział: Polityka
W Strasburgu odbyło się posiedzenie ad-hoc (specjalne) komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poświęcone sprawie powrotu Federacji Rosyjskiej do składu Zgromadzenia.
Dział: Polityka
Szef ukraińskiej delegacji wezwał Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy do tego, aby nie dopuściło do handlowania wartościami Rady Europy.
Dział: Polityka
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uważa, że opracowanie przez ukraińskie władze strategii dotyczącej osób przesiedlonych powinno być jednym z jej priorytetów.
Dział: Swiat
W rezolucji wspomniano także Ustawę o reintegracji Donbasu.
Dział: Polityka
Nieuznawana republika chce uzyskać status obserwatora w organizacji.
Dział: Swiat
Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Stella Kyriakides po spotkaniu w Paryżu z rosyjskimi deputowanymi oświadczyła, że w ważnych kwestiach politycznych między stronami istnieje przepaść.
Dział: Polityka
Konflikty w regionie powinny być rozwiązywane na podstawie poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności.
Dział: Polityka
Strona 1 z 3