niedziela, 14 styczeń 2018 11:31

Na Ukrainie zmniejsza się liczba absolwentów

W 2018 roku oczekuje się najmniejszej liczby absolwentów.
Dział: Ukraina
Głównym powodem zmniejszenia liczby szkół wyższych jest okupacja ukraińskich terytoriów przez Rosję.
Dział: Ukraina
Władze Iranu zakazały nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, ponieważ uważają, że wczesne nauczanie języka angielskiego otwiera drogę do zachodniej "kulturowej inwazji".
Dział: Swiat
Najbardziej znacząco wzrosło finansowanie Narodowej Akademii Nauk – prawie 40%.
Dział: Ukraina
Na Krymie ma miejsce cyniczne pogwałcenie praw obywateli.
Dział: Ukraina
Wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego nie powinno odbywać się kosztem języków mniejszości narodowych.
Dział: Ukraina
Dokument ten przewiduje systematyczne kontakty, spotkania i wspólne projekty uczelni z Polski i Ukrainy.
Dział: Społeczeństwo
Ukraina prosi Sojusz Północnoatlantycki (NATO) i Unię Europejską (UE) o wpłynięcie na pozycję Węgier w sprawie ustawy o edukacji mniejszości narodowych.
Dział: Swiat
Lwowskim uczniom opowiedziano o polsko-ukraińskiej współpracy w latach dwudziestych ubiegłego wieku (Sojusz polsko-ukraiński w 1920 r.), w szczególności na temat porozumienia między Józefem Piłsudskim i Symonem Petlurą.
Dział: Społeczeństwo
19 listopada w Iwano-Frankiwsku zostaną przeprowadzone warsztaty interdyscyplinarne, a dzień później we Lwowie odbędzie się konferencja wokół osoby Jana Karskiego.
Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 15

 

Praca w Polsce