Ukraina oficjalnie nie przedstawiła żadnych zastrzeżeń do raportu grupy poszukiwawczej polskiego IPN, która w maju przeprowadziła wykopaliska na miejscu dawnego pomnika UPA na cmentarzu w Hruszowicach. Dlatego strona polska uważa sprawę za wyczerpaną.
Dział: Polska
Spór między Kijowem i Warszawą znajduje się na etapie rozpatrywania sprawy dotyczącej zakazu przeprowadzenia ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie.
Dział: Polityka
W Hruszowicach znajdują się przynajmniej dwie mogiły bojowników UPA, ale nie w miejscu, gdzie stał zdemontowany pomnik.
Dział: Polska
Ludzkie szczątki znalezione na miejscu dawnego pomnika UPA w Hruszowicach, należą do okresu przedwojennego, w związku z tym nie mogą należeć do członków UPA.
Dział: Polska
Polska i Ukraina różnią się w ocenie znalezionych szczątków.
Dział: Polska
W Hruszowicach podczas wykopalisk na miejscu zniszczonego pomnika żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii odkryto grób.
Dział: Polska
Sekretarz Państwowej Komisji do spraw Upamiętnień Ofiar Wojen i Represji Światosław Szeremeta przygląda się pracom ekshumacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Hruszowicach, gdzie władze lokalne rozebrały nielegalny pomnik żołnierzy UPA.
Dział: Ukraina
Badania archeologiczne polskiego Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarzu w Hruszowicach, gdzie władze lokalne rozebrały pomnik poświęcony UPA, są nieprawidłowe i niepotrzebne.
Dział: Ukraina
W polskim IPN stwierdzono, że jeśli pod pomnikiem UPA w Hruszowicach znajdą szczątki, to każdy pochowany tam człowiek będzie miał swój grób
Dział: Polska
Kijów otrzymał odpowiednie zaproszenie od polskiego IPN i już na nie dał odpowiedź.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 5